FAQ

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?
Wat is de kostprijs?
Kan ik betalen via de KMO-portefeuille?
Heb ik recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV)?
In welke taal wordt er gedoceerd?
Zijn er regelmatig wijzigingen in het uurrooster?
Hoelang duurt de opleiding?
Moeten we een eindwerk maken?
Wanneer vinden de colleges plaats?
Is er verplichte aanwezigheid?
Wanneer vinden de examens plaats?
Hoe verlopen de examens?
Waar en wanneer kan ik mij inschrijven?
Wat is het verschil tussen een postgraduaat en een master-na-master?
Kan ik het postgraduaat combineren met een half- of voltijdse job?
Omvat de opleiding een stage?
Heb ik recht op een studiebeurs?
Waar vind ik informatie over kot/huisvesting in Brussel?

 • Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Houders van een master- of bachelordiploma met een voorkennis in de fiscaliteit kunnen zich inschrijven voor de eerste opleidingsfase; houders van een ander diploma kunnen toegang krijgen mits het voorleggen van relevante werkervaring en na het afleggen van een assessment.

 • Wat is de kostprijs?

Het inschrijvingsgeld voor de colleges bedraagt 1.150 € per opleidingsfase. Het schriftelijk studiemateriaal wordt begroot op 450 € per jaar.

 • Kan ik betalen via de KMO-portefeuille?

Betalen via de KMO-portefeuille is mogelijk. FHS is door de Vlaamse overheid erkend als opleidingsverstrekker voor subsidiëring via de KMO-portefeuille onder de pijler  "opleiding" (erkenningsnummer: DV.O104881).

 • Heb ik recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV)?

Ja, je hebt recht op Vlaams opleidingsverlof.

 • In welke taal wordt er gedoceerd?

De colleges worden steeds in het Nederlands gedoceerd.

 • Zijn er regelmatig wijzigingen in het uurrooster?

Wijzigingen in het uurrooster zijn eerder uitzonderlijk en worden zo veel als mogelijk beperkt. De lessen vinden enkel plaats op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond tussen 17u30 en 21u00. Je uurrooster raadplegen kan steeds via het digitale leerplatform Toledo. Je krijgt hier toegang tot na het voltooien van je inschrijving.

 • Hoelang duurt de opleiding?

Het postgraduaat Fiscale Wetenschappen bestaat uit twee opleidingsfasen (academiejaren) van telkens 30 studiepunten. Het modeltraject bestaat uit twee aaneensluitende academiejaren.

 • Moeten we een eindwerk maken?

Neen, de postgraduaten omvatten geen masterproef of eindwerk.

 • Wanneer vinden de colleges plaats?

Het postgraduaat Fiscale Wetenschappen loopt van begin september tot begin mei. Er zijn 3 avonden per week les, telkens op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 17u30 tot 21u.

 • Is er verplichte aanwezigheid?

Je hoeft niet verplicht aanwezig te zijn. We raden je wel ten zeerste aan zoveel als mogelijk de lessen bij te wonen. Wij begrijpen echter dat het praktisch niet altijd mogelijk is de lessen fysiek bij te wonen. Daarom zullen een aantal hoorcolleges opgenomen worden, die nadien online kunnen worden bekeken. Op die manier hoef je niet telkens de verplaatsing naar Brussel te maken.
Enkel indien je recht hebt op Vlaams opleidingsverlof ben je verplicht alle colleges te volgen, om je recht op Vlaams opleidingsverlof te behouden.

 • Wanneer vinden de examens plaats?

De examens vinden plaats in januari, de eerste week van mei en begin juni. Er is een tweede zittijd voorzien vanaf half augustus tot begin september. Je kan de examens ook spreiden over de eerste en tweede zittijd. De precieze planning van de examens is terug te vinden op het digitale leerplatform Toledo. Je krijgt hier toegang tot na het voltooien van je inschrijving.

 • Hoe verlopen de examens?

De examens worden steeds schriftelijk afgelegd. Het volledige Onderwijs- en examenreglement kan je raadplegen via het digitale leerplatform Toledo. Je krijgt hier toegang tot na het voltooien van je inschrijving.

 • Waar en wanneer kan ik mij inschrijven?

Je kan je inschrijven voor het volgende academiejaar vanaf april 2019.
Inschrijven kan via www.fhs.be – Praktisch – Inschrijven.

 • Wat is het verschil tussen een postgraduaat en een master-na-master?

Een postgraduaat is een wettelijk erkende titel en geen diplomatitel, m.a.w. je ontvangt na het succesvol afleggen van de examens een getuigschrift en geen diploma. In de praktijk merken we dat bedrijven waar je gaat solliciteren het behalen van een getuigschrift aan de Fiscale Hogeschool zien als een duidelijke meerwaarde.
Het postgraduaat Fiscale Wetenschappen heeft een programma van 2 x 30 studiepunten (60 studiepunten verspreid over twee jaren). In tegenstelling tot de ManaMa opleidingen bevat een postgraduaat geen masterproef.
FHS-postgraduaatopleidingen zijn in het algemeen praktijkgerichter dan ManaMa opleidingen. De opleiding omvat tal van practica, oefensessies en werkcolleges.

 • Kan ik het postgraduaat combineren met een half- of voltijdse job?

Dat kan zeker! Quasi al onze studenten die het postgraduaat Fiscale Wetenschappen volgen, werken voltijds.

 • Omvat de opleiding een stage?

In de opleiding is geen stage voorzien. Ervaring wordt opgedaan tijdens de praktische sessies, gedoceerd door ervaren docenten.

 • Heb ik recht op een studiebeurs?

Neen, de opleiding voldoet niet aan de voorwaarden voor het aanvragen van een studiebeurs.

 • Waar vind ik informatie over kot/huisvesting in Brussel?

Voor vragen in verband met kot/huisvesting neem je best contact op met collega Marieke Steurs. Je kan haar contacteren via housingbrussel@stuvoplus.be.