Disclaimer

Aansprakelijkheid

Een deel van de informatie op deze website is slechts voorlopig. De informatie op de website kan de "Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo" dan ook niet juridisch binden.

Wij besteden veel aandacht en zorg aan de website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de geleverde inspanningen kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, 100% nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Indien u onjuistheden vaststelt, kunt u ons dat meedelen via een e-mail naar info@hubrussel.be.

In de website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere sites. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites.

De beheerder

Het beheer van de website is in handen van de webmaster:

Dienst Informatica HUB-KAHO

Warmoesberg 26
1000 Brussel
Tel: 02-608 49 84
E-mail: info@hubrussel.be

Copyright

Teksten van deze website mogen niet worden overgenomen in de geschreven of gesproken pers of in om het even welk ander medium, tenzij men hiervoor toestemming heeft verkregen van de webmaster. Citaten overnemen is wel toegelaten, mits bronvermelding.

Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden nooit doorgegeven aan derden. De wet op de privacy bepaalt dat u inzage hebt in uw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden aanwezig zijn. U hebt hierbij het recht op inzage en verbetering van de gegevens.