Detailprogramma

De studie is gespreid over 2 jaar.