Jaar 2

Opleidingsonderdelen vanaf academiejaar 2019-2020 Studiepunten
BTW en BTW-practicum
Douane- en Accijnsrechten
6
Europees en internationaal fiscaal recht
BNI nat. pers en vennootschappen
6
Fiscale procedure 4
Personenbelasting en voorheffingen (inclusief practicum) 5
Registratierechten en registratiebelasting 3
Vennootschapsbelasting (inclusief practicum) 6
Totaal 30