Home » Postgraduaat Fiscale Hogeschool » Opleiding » Waarom Fiscale Wetenschappen?

Waarom Fiscale Wetenschappen?

• De fiscaliteit speelt een belangrijke rol bij de commerciële en strategische beslissingen die ondernemingen nemen; ook particulieren worden bij de opbouw van hun vermogen gestuurd door de fiscale aspecten van hun initiatieven.

• De fiscale wetgeving is voor de overheid een belangrijk instrument om haar beleidsopties te verwezenlijken; om ten volle te genieten van de fiscale voordelen die in de wetteksten zijn opgenomen, is een goede, gespecialiseerde fiscale opleiding nodig.

• Er is voortdurend nood aan nieuwe belastingconsulenten, accountants en advocaten die over een gedegen fiscale kennis beschikken.

Noteer in dit verband dat de titel van “belastingconsulent” door de wet beschermd wordt:

o Artikel 18 van de Wet van 22 april 1999 (B.S. 11 mei 1999) betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen stelt letterlijk: “Buiten de personen met de hoedanigheid van (accountant en/of) belastingconsulent, mag niemand een term gebruiken die verwarring kan scheppen met de titel van (accountant of) belastingconsulent.”

o Arikel 58 van dezelfde Wet voorziet zelfs in strafsancties voor wie zich wederrechtelijk de titel van belastingconsulent toe-eigent: “Hij die zich publiekelijk en onrechtmatig de hoedanigheid toe-eigent van (accountant of) belastingconsulent (...) wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en/of met een geldboete van € 200 tot € 2.000.”

o Artikel 19 van voornoemde Wet stelt: “Het Instituut (van de accountants en de belasting - consulenten) verleent aan een natuurlijke persoon die hierom verzoekt, de hoedanigheid van (accountant en/of) belastingconsulent, indien hij aan de volgende voorwaarden voldoet: (...) In het bezit zijn van een Belgisch universitair diploma of een Belgisch diploma van hoger onderwijs van universitair niveau, afgegeven na ten minste vier jaar studie in een van de door de Koning te bepalen disciplines, of van een diploma van hoger economisch onderwijs, afgegeven door een door de Koning daartoe erkende instelling (…) of voldoen aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake diploma en/of ervaring.”

De tweejarige opleiding die FHS verstrekt, is door de Koning erkend en geeft toegang tot het beroep van belastingconsulent (K.B. van 4 mei 1999, B.S. 29 juni 1999 en laatst verlengd door K.B. van 14 mei 2009, B.S. 2 juni 2009).

• Als afgestudeerde van FHS beschikt u niet alleen over een grote theoretische kennis maar ook over een ruime praktische fiscale deskundigheid, een garantie voor promotie.

• Het programma van FHS stelt u in staat om u te vestigen als zelfstandig belastingconsulent of aan de slag te gaan bij grote ondernemingen, advocatenbureaus, notarissen... Kortom: de carrièremogelijkheden zijn ruim.

• Heel wat bedrijven en fiscale kantoren eisen van kandidaat-werknemers een getuigschrift van postgraduaat in de fiscale wetenschappen, afgeleverd door FHS. Bovendien maken vele werkgevers hun vacatures voor fiscalisten eerst bekend aan de studenten en oud-studenten van FHS.

• De cursussen worden gedoceerd door topambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën, vooraanstaande belastingconsulenten, fiscale advocaten en academici gespecialiseerd in de fiscaliteit.

• De docenten waarborgen een kwalitatief hoogstaande opleiding die een combinatie is van de principes van de fiscaliteit en de praktische toepassing ervan.

• De opleiding aan FHS heeft betrekking op alle takken van de Belgische fiscale wetgeving maar ook de Europese en internationale fiscaliteit krijgen meer dan gewone aandacht.

• De spreiding over twee jaar en drie avonden per week geeft u voldoende ruimte om de leerstof te verwerken.

• Het schriftelijk studiemateriaal dat aan FHS wordt gebruikt is het Fiscaal Compendium, een referentiewerk op de Belgische fiscale markt.

• Buiten de twee examenzittijden van juni en (einde) augustus worden facultatieve examens ingericht na Nieuwjaar en begin mei. Deze spreiding van examens komt uw opleiding en studies ten goede. De student ontvangt het Getuigschrift van Postgraduaat in de Fiscale Wetenschappen.