FAQ

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?
Wat is de kostprijs?
Kan ik betalen via de kmo-portefeuille?
In welke taal wordt er gedoceerd?
Zijn er regelmatig wijzigingen in het uurrooster?
Hoelang duurt de opleiding?
Moeten we een eindwerk maken?
Wanneer vinden de colleges plaats?
Krijgen mijn ouders nog kindergeld?
Is er verplichte aanwezigheid?
Wanneer vinden de examens plaats?
Hoe verlopen de examens?
Waar en wanneer kan ik mij inschrijven?
Wat is het verschil tussen een postgraduaat en een master-na-master?
Kan ik het postgraduaat combineren met een half- of voltijdse job?
Omvat de opleiding een stage?
Heb ik recht op een studiebeurs?
Waar vind ik informatie over kot/huisvesting in Brussel?

 • Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Iedereen die houder is van een master- of bachelordiploma uitgereikt na een opleiding waarin een opleidingsonderdeel belastingrecht vervat zit, kan zich inschrijven voor de opleiding. Houders van een ander diploma kunnen toegang krijgen tot het postgraduaat na een gunstig assessment.

 • Wat is de kostprijs?

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.950 €, de kostprijs van  het studiemateriaal wordt geraamd op 400 €.

 • Kan ik betalen via de kmo-portefeuille?

Betalen via de KMO-portefeuille is mogelijk. FHS is door de Vlaamse overheid erkend als opleidingsverstrekker voor subsidiëring via de KMO-portefeuille onder de pijler  "opleiding" (erkenningsnummer: DV.O104881). 

 • In welke taal wordt er gedoceerd?

De colleges worden steeds in het Nederlands gedoceerd.

 • Zijn er regelmatig wijzigingen in het uurrooster?

Wijzigingen in het uurrooster zijn eerder uitzonderlijk en worden zo veel als mogelijk beperkt. Je uurrooster raadplegen kan steeds via het digitale leerplatform Toledo. Je krijgt hier toegang tot na het voltooien van je inschrijving.

 • Hoelang duurt de opleiding?

Het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk omvat 45 studiepunten. De colleges zijn verspreid over twee semesters.

 • Moeten we een eindwerk maken?

Neen, de postgraduaten omvatten geen masterproef of eindwerk.

 • Wanneer vinden de colleges plaats?

De lessen van het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk lopen van eind september tot begin mei. In principe vinden de lessen enkel plaats in de namiddag  van 13u30 tot 17u. Sommige werkcolleges vinden ook in de voormiddag plaats. Dit wordt duidelijk op voorhand gecommuniceerd bij aanvang van het academiejaar.

 • Krijgen mijn ouders nog kindergeld?

Ja, na betaling ontvang je een attest P7 dat je dient te overhandigen aan je kinderbijslagfonds.

 • Is er verplichte aanwezigheid?

Je hoeft niet verplicht aanwezig te zijn. We raden je wel ten zeerste aan zoveel als mogelijk de lessen bij te wonen.

 • Wanneer vinden de examens plaats?

De examens vinden plaats in januari, eind mei en begin juni. Er is een tweede zittijd voorzien vanaf half augustus tot begin september. Je kan de examens ook spreiden over de eerste en tweede zittijd. De precieze planning van de examens is terug te vinden op het digitale leerplatform Toledo. Je krijgt hier toegang tot na het voltooien van je inschrijving.

 • Hoe verlopen de examens?

De examens worden steeds schriftelijk afgelegd. Het volledige Onderwijs- en examenreglement kan je raadplegen via het digitale leerplatform Toledo. Je krijgt hier toegang tot na het voltooien van je inschrijving.

 • Waar en wanneer kan ik mij inschrijven?

Je kan je inschrijven voor het volgende academiejaar vanaf april 2019.
Inschrijven kan via www.fhs.be – Praktisch – Inschrijven.

 • Wat is het verschil tussen een postgraduaat en een master-na-master?

Een postgraduaat is een wettelijk erkende titel en geen diplomatitel, m.a.w. je ontvangt na het succesvol afleggen van de examens een getuigschrift en geen diploma. In de praktijk merken we dat bedrijven waar je gaat solliciteren het behalen van een getuigschrift aan de Fiscale Hogeschool zien als een duidelijke meerwaarde.
Een postgraduaatopleiding omvat geen 60 studiepunten per academiejaar zoals andere hogeschool- en universiteitsopleidingen. Het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk heeft een programma van 45 studiepunten, aangezien de opleiding geen masterproef (15 studiepunten) bevat.
FHS-postgraduaatopleidingen zijn in het algemeen praktijkgerichter dan ManaMa opleidingen. De opleiding omvat tal van practica, oefensessies en werkcolleges.

 • Kan ik het postgraduaat combineren met een half- of voltijdse job?

Het is mogelijk het postgraduaat te combineren met een job. Echter raden we het niet aan om de opleiding te combineren met een voltijdse job, daar de colleges steeds in de namiddag plaats gedoceerd worden.

 • Omvat de opleiding een stage?

In de opleiding is geen stage voorzien. Ervaring wordt opgedaan tijdens de praktische sessies, gedoceerd door ervaren docenten.

 • Heb ik recht op een studiebeurs?

Neen, de opleiding voldoet niet aan de voorwaarden voor het aanvragen van een studiebeurs.

 • Waar vind ik informatie over kot/huisvesting in Brussel?

Voor vragen in verband met kot/huisvesting neem je best contact op met collega Marieke Steurs. Je kan haar contacteren via housingbrussel@stuvoplus.be.