Home » Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk » Nieuws » Basisboekhouden voor juristen

Basisboekhouden voor juristen

Gepubliceerd: 28 maart 2016

Basisboekhouden voor juristen

Deze praktijkgerichte lessenreeks omvat een onmisbare basisinleiding tot het boekhouden voor juristen en andere minder boekhoudkundig geschoolden.  Het is de bedoeling de deelnemers wegwijs te maken in de basisprincipes van het boekhouden en een correcte interpretatie te geven aan de boekhoudkundige stukken.

Na een inleiding over de techniek van het dubbel boekhouden (debet-credit en actief-passief) volgt een toelichting bij de registraties van de boekhoudkundige bescheiden in verband met de aankoop- en verkoopcyclus, de investeringscyclus en de financieringscyclus. 

Tenslotte worden de afsluitwerkzaamheden uitvoerig besproken.  Daarbij gaat bijzonder aandacht naar de waarderingsregels en het opstellen van een jaarrekening met haar toelichting.

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de verwerking van de gegevens in de jaarrekening geïllustreerd en waar nodig de link gelegd met de vennootschapsbelasting.

Een uitgebreide syllabus wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Prijs : € 350  -  Studenten FHS 75 euro

Deze cursus vindt plaats op volgende maandagavonden, telkens van 18u00 tot 21u30:
16/9 - 23/9 - 30/09 - 07/10 - 14/10/2019

Spreker:

Guy Walraevens Prof. KU Leuven

Inschrijven:

Inschrijven kan via www.fhs-seminaries.be