Home » Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk » Opleiding » Grondige studie van de Personenbelasting

Grondige studie van de Personenbelasting

In deze cursus staan de inkomsten van natuurlijke personen centraal. Welke inkomsten zijn belastbaar? Welke zijn expliciet vrijgesteld? Welke kosten zijn aftrekbaar van de verschillende belastbare inkomsten? Hoeveel bedraagt de belasting op al de belastbare inkomsten? In welke mate beïnvloedt de burgerlijke stand van de natuurlijke persoon, de samenlevingsvorm, de gezinssituatie en gezinsgrootte de verschuldigde belasting? Al deze vragen worden in deze cursus grondig behandeld.  De uiteenzetting over de wettelijke principes wordt aangevuld met practica waarin oefeningen op de leerstof worden gemaakt en praktijkgevallen worden besproken.

Volgende thema’s worden in deze cursus besproken:

1. De verschillende samenlevingsvormen en de vraag of de personenbelasting zich daartegen neutraal opstelt?

2. De fiscale behandeling van inkomsten uit onroerend goed

3. Het fiscaal regime van de opbrengsten van beleggingen in roerende waarden en roerende goederen (geld, effecten, levensverzekeringen, goud en andere roerende goederen)

4. Bezoldigingen : de werknemer en de bedrijfsleider van één of meer vennootschappen en de belastingheffing over zijn/haar bezoldigingen (welke bestanddelen behoren tot de belastbare bezoldigingen en hoe worden ze fiscaal behandeld?)

5. Winst en baten: de belastbare inkomsten van zelfstandige ondernemers (handelaars) en beoefenaars van een vrij beroep (going concern en bij de stopzetting van de activiteit); de fiscale stimulansen die de fiscale wetgeving voorziet voor zelfstandigen

6. Het fiscaal regime van de inkomensvervangende vergoedingen (ziekte- en ongevallenvergoedingen) en van de pensioenen (de wettelijke en de aanvullende pensioenen)

7.  Beroepskosten : de kosten en lasten die werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen in mindering mogen brengen van hun beroepsinkomsten; het fiscaal regime van beroepsmatig geleden verlies

8. Bijzondere uitgaven die recht geven op een fiscaal voordeel. Bepaalde uitgaven, andere dan beroepskosten, worden aangerekend op het belastbaar inkomen. Andere uitgaven worden vertaald naar een belastingvermindering die rechtstreeks zorgt voor een verlaging van de verschuldigde belasting

9. Bespreking van de “diverse”  inkomsten : andere dan als onroerende, roerende of beroepsinkomsten gekwalificeerde inkomsten.

10. Concrete vaststelling van de verschuldigde personenbelasting

11. Oefeningen en casussen.

Gastdocenten: Maurice De Mey, Luc Maes, Nathalie Nimmegeers