Opleiding

Het eerste semester bestaat uit een grondige studie van drie basisvakken: personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW. Bij iedere grondige studie horen minstens 20 uren oefeningen en practica.Tevens krjgt de fiscale procedure voldoende aandacht.

In het tweede semester komt het Europees en Internationaal Fiscaal Recht aan bod. De meeste tijd van het tweede semester gaat naar de studie van een aantal geselecteerde thema's die direct aansluiten bij de dagelijkse fiscale praktijk. Deze thema's worden vakoverschrijdend en aan de hand van casussen behandeld. Alle takken van het fiscaal recht, ook registratie- en successierechten, worden bij deze gevallenstudies betrokken.

Cursus Studiepunten
Semester 1
Grondige studie van de Personenbelasting (incl. practicum) 7
Grondige studie van de Vennootschapsbelasting (incl. practicum) 7
Grondige studie van de BTW (incl. practicum) 7
Semester 2
Grondige studie van de Fiscale Procedure (alle belastingen) 5
Europees en Internationaal Fiscaal Recht 4
Fiscaliteit en onroerend goed 5
Successieplanning 5
Fiscaal ondernemingsbeleid 5
Totaal aantal studiepunten 45