Opleiding

Waarom kiezen voor het Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk

Deze opleiding richt zich tot net afgestudeerde master- of bachelorstudenten die reeds een basiskennis van de fiscaliteit bezitten.

Deze dagopleiding neemt de vorm aan van een postgraduaat en telt 45 studiepunten.
Daardoor is de opleiding vergelijkbaar met een masteropleiding evenwel zonder masterproef.

In het werkveld wordt het getuigschrift postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk op gelijke voet gesteld met een Manama-opleiding.

Getrouw aan de principes van de Fiscale Hogeschool, wordt dit postgraduaat op een bijzonder praktijkgerichte wijze opvat.

Het eerste semester bestaat uit een grondige studie van drie basisvakken: personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW. Bij iedere grondige studie horen minstens 20 uren oefeningen en practica. De docenten van de hoorcolleges en de practica zijn verschillend, waardoor de student een bijkomend inzicht in de materie verwerft.

Tijdens het tweede semester komen vijf geselecteerde thema's aan bod, die direct aansluiten bij de dagelijkse fiscale praktijk. Deze geclusterde thema's worden gedurende 10 weken vakoverschrijdend en multidisciplinair behandeld aan de hand van casussen en praktische voorbeelden.

Het streefdoel is de colleges enkel in de namiddag te plannen.

Cursus Studiepunten
Semester 1
Grondige studie van de Personenbelasting (incl. practicum) 7
Grondige studie van de Vennootschapsbelasting (incl. practicum) 7
Grondige studie van de BTW (incl. practicum) 7
Semester 2
Grondige studie van de Fiscale Procedure (alle belastingen) 5
Europees en Internationaal Fiscaal Recht 4
Fiscaliteit en onroerend goed 5
Successieplanning 5
Fiscaal ondernemingsbeleid 5
Totaal aantal studiepunten 45