Home » Postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk » Opleiding » Grondige studie van de Vennootschapsbelasting

Grondige studie van de Vennootschapsbelasting

Een grondige uiteenzetting over de fiscale behandeling van de winst van handelsvennootschappen bevat de volgende thema’s :

1. Onderwerping van handelsvennootschappen en daarmee gelijkgestelde rechtspersonen aan de vennootschapsbelasting; wat zijn de voorwaarden voor onderwerping aan de vennootschapsbelasting? Wanneer zijn andere rechtspersonen (bv. een VZW) dan handelsvennootschappen aan de vennootschapsbelasting onderworpen? Wat is het onderscheid tussen vennootschaps- en rechtspersonenbelasting? Het onderscheid tussen een grote en een kleine  vennootschap en het (fiscaal) belang daarvan.

2. Het fiscaal regime van de gereserveerde winsten:  in de jaarrekening van de vennootschap zichtbare belastbare reserves;  belastbare, onzichtbare reserves; vrijgestelde reserves

3.  Het fiscaal regime van de uitgekeerde winsten: de dividenden en de met een dividenduitkering gelijkgestelde betalingen; de inhouding van roerende voorheffing op de uitgekeerde winsten

4. De fiscaal aftrekbare kosten en de kosten waarvan de wet de aftrek uitdrukkelijk uitsluit (de verworpen uitgaven en daarmee gelijkgestelde belastbare bestanddelen)

5. Het fiscaal regime van de ontvangen dividenden en de mogelijke vrijstelling ervan op grond van de DBI-aftrek

6. De aftrek voor risicokapitaal (de notionele interestaftrek)

7. De investeringsaftrek 

8. De octrooiaftrek

9. De aftrek van verliezen

10. Het fiscaal regime van winst die de vennootschap in het buitenland behaalt, zowel met als zonder een vaste inrichting aldaar;  de fiscale behandeling van in het buitenland geleden verliezen

11. De vaststelling van de verschuldigde vennootschapsbelasting: gewoon en verlaagd tarief; verrekening van voorheffingen

12. De vennootschapsbelasting bij de ontbinding en de vereffening van de vennootschap

13. Fiscale aspecten van de reorganisatie van een vennootschap (fusie, splitsing, zetelverplaatsing)

14. Oefeningen en casussen

Gastdocenten: Geert Gemis, Hendrik Hubau, Bart Peeters, Chris Vandermeersche, Yves Verdingh