Home » Welkom bij de Fiscale Hogeschool

Welkom bij de Fiscale Hogeschool

Nieuws

 • Covid-19

  Beste deelnemer aan de grondige snelcursus voorjaar 2020,
   

  Omwille van de maatregelen die de verschillende regeringen hebben genomen n.a.v. de verspreiding van het coronavirus en de mogelijke gevolgen m.b.t. Covid19 en rekening houdend met de standpunten van Odisee, KU Leuven en de Associatie KU Leuven, heeft de directie van de Fiscale Hogeschool de volgende beslissingen genomen:


   

  - vanaf dinsdag 17 maart t.e.m. 18 mei 2020 worden de lessen en cursussen geschorst en is de fysieke aanwezigheid van de studenten of externe deelnemers op de diverse campussen niet toegelaten

  - we stellen in overleg met de docenten een nieuwe planning op om het vervolg van de opleiding mogelijk te maken. Deze planning zal jullie één van de komende dagen worden toegestuurd

  - in principe schuift het geheel van de opleiding een paar weken op, de volgorde van de lessen kan weliswaar gewijzigd worden maar de logische indeling zal behouden blijven


  Op die manier zullen jullie in staat zijn om de verwachte kennis te verwerven.

  Wij hopen dat er met deze manier van handelen op afdoende wijze wordt tegemoetgekomen aan de behoeften van de studenten.

  Voor bijkomende vragen kan je ons steeds contacteren op info@fhs.be

  Met vriendelijke groeten,
  Directie FHS

 

De fiscale wetgeving is voortdurend aan wijzigingen en veranderingen onderhevig.  Frequent wordt de bestaan- de regelgeving aangepast, geschrapt of uitgebreid.

Dit heeft tot gevolg dat de in het verleden opgebouwde kennis erodeert en na verloop van tijd minder bruikbaar of zelfs ontoepasbaar wordt.
Vanuit dat gegeven is het noodzakelijk om zich op regelmatige basis bij te scholen.
Naast het volgen van beperkte actualiteitsseminaries is het af en toe nodig om terug een globaal overzicht van de materie te krijgen waarin de meest actuele en accurate stand van gepubliceerde wetgeving, administratieve circulaires en relevante rechtspraak wordt besproken.

Daarom organiseert de Fiscale Hogeschool elk voor- en najaar een grondige update in de meest voorkomende belastingen: de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw.

Ondernemingen hebben niet alleen met fiscale issues te maken, ook het vennootschapsrecht is recent sterk gewijzigd. Vandaar dat ook over die materie een cyclus wordt ingericht.

Gezien het relatief beperkte tijdsbestek waarin deze opleidingen worden verzorgd, tussen de tien en de zeventien weken, telkens op een vaste weekdag, is de tijdsinvestering behapbaar.

Tijdens afzonderlijke oefeningensessies en werkcolleges wordt de eerder geziene fiscale leerstof aan de hand van praktische voorbeelden, casussen en oefeningen nogmaals toegelicht.

Voor diegenen die het wensen is de mogelijkheid voorzien om na afloop van de reeks een examen af te leggen, dat met een FHS-getuigschrift kan worden bekroond.

De docenten van deze opleiding hebben niet alleen jarenlange ervaring in het doceren, de meesten hebben een ruime praktijkervaring of zijn werkzaam bij de FOD Financiën.


De Fiscale Hogeschool staat garant voor hun kwaliteit, kennis en didactische vaardigheden.