Home » Welkom bij de Fiscale Hogeschool

Welkom bij de Fiscale Hogeschool

Nieuws

 

De fiscale wetgeving is steeds aan wijzigingen en veranderingen onderhevig.  Frequent wordt de bestaan- de regelgeving aangepast, geschrapt of uitgebreid.

Dit heeft tot gevolg dat de in het verleden opgebouwde kennis erodeert en na verloop van tijd minder bruikbaar of zelfs ontoepasbaar wordt.
Vanuit dat gegeven is het noodzakelijk om zich op regelmatige basis bij te scholen.
Naast het volgen van beperkte actualiteitsseminaries is het af en toe nodig om terug een globaal overzicht van de materie te krijgen waarin de meest actuele en accurate stand van gepubliceerde wetgeving, administratieve circulaires en relevante rechtspraak wordt besproken.

Daarom organiseert de Fiscale Hogeschool elk voor- en najaar een grondige update in de meest voorkomende belastingen: de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw.

Ondernemingen hebben niet alleen met fiscale issues te maken, ook het vennootschapsrecht is hoe langer hoe meer van belang. Vandaar dat ook over die materie een cyclus wordt ingericht.

Gezien het relatief beperkte tijdsbestek waarin deze opleidingen worden verzorgd, tussen de elf en de vijftien weken, telkens op een vaste weekdag, is de tijdsinvestering behapbaar.

Tijdens drie aparte oefeningensessies wordt de eerder geziene leerstof aan de hand van praktische voorbeelden, casussen en oefeningen nogmaals toegelicht.

Voor diegenen die het wensen is de mogelijkheid voorzien om na afloop van de reeks een examen af te leggen, dat met een getuigschrift FHS kan worden bekroond.

De docenten van deze opleiding hebben niet alleen jarenlange ervaring in het doceren, sommigen on- der hen staan ook met hun beide voeten in de praktijk of zijn werkzaam bij de FOD Financiën.


De Fiscale Hogeschool staat garant voor hun kwaliteit, kennis en didactische vaardigheden.