Inschrijven

BTW grondige snelcursus - Voorjaar 2019 (19/40) (van 5-2-2019 tot 14-5-2019)
Personenbelasting grondige snelcursus - Voorjaar 2019 (19/41) (van 4-2-2019 tot 24-6-2019)
Vennootschapsbelasting grondige snelcursus - Voorjaar 2019 (19/42) (van 7-2-2019 tot 23-5-2019)
Vennootschapsrecht grondige snelcursus - Voorjaar 2019 (19/43) (van 7-2-2019 tot 2-5-2019)

Inschrijven kan via de website : www.fhs.be of www.fhs-seminaries.be
Ons e-mailadres is: info@fhs.be - Tel. 02 210 13 42

De aangekondigde prijs omvat de deelname aan de cursus en de documentatiebundel.

Gratis zijn: drank tijdens de onderbreking en naargelang het tijdstip van de cursus, versnaperingen (namiddag) of een broodje (avond).

De Fiscale Hogeschool is door de Vlaamse overheid erkend als opleidingsverstrekker onder de pijler “oplei­ding” (erkenningsnummer: DV.O104881). De verstrekte opleidingen komen bijgevolg in aanmerking voor subsidiëring via de KMO-portefeuille.

ANNULATIE
Elke inschrijving kan zonder kosten geannuleerd worden tot 15 dagen vóór de start van de opleiding. Nadien wordt een forfaitaire administratieve kost aangerekend van 50 euro.

AANWEZIGHEIDSATTEST
Iedere aanwezige deelnemer ontvangt na afloop van de opleiding een attest (erkend door I.A.B., B.I.B.F., I.B.R., BIV en de Vlaamse Balies, de Nationale Kamer van Notarissen en de Federale Raad van Landmeters-Exper­ten). Ons erkenningsnummer bij het I.A.B. is A0005/2009. Deze attesten worden per e-mail verstuurd.