Geschiedenis van de Fiscale Hogeschool

Inleiding

Toen de Fiscale Hogeschool in september 1969  werden opgericht, bestond er in het Nederlandstalig universitair en niet-universitair hoger onderwijs geen opleiding die gericht was op een globale studie van de verschillende takken van het fiscaal recht. Van bij de start heeft de Fiscale Hogeschool deze leemte niet alleen opgevuld maar ook op een originele wijze ingevuld.

Volgens de initiatiefnemers van de Fiscale Hogeschool moest de opleiding tegelijkertijd voldoen aan de volgende kenmerken:
• het fiscaal recht wordt onderwezen op hoog niveau
• de opleiding is praktijkgericht
• de opleiding wordt verzorgd door academici, hoge ambtenaren en kaderleden van belangrijke fiscale kantoren.

Snel mochten de studenten en hun werkgevers het hoog niveau ervaren van het onderwijs dat de Fiscale Hogeschool verstrekte.
Deze vaststelling zorgde ervoor dat de toenmalige officiële, lange naam “Hogere Leergangen voor Fiscale Wetenschappen” in de praktijk werd afgekort tot “Fiscale Hogeschool”, of nog korter, “FHS”.
Ondertussen ondervonden reeds meer dan 3.800 studenten op welke wijze FHS de principes en de praktijk van de fiscaliteit met elkaar verbindt. Het spreekt vanzelf dat FHS voortdurend de inhoud van het lesprogramma aanpast aan de wijzigingen van het fiscaal landschap. Nieuwe fiscale wetgeving, nieuwe heffingen krijgen natuurlijk hun plaats in de opleiding. Maar hetzelfde geldt voor de verschuiving van fiscale bevoegdheden binnen België en de invloed van internationale factoren op het uitzicht van de Belgische belastingen.

Wat zelfs na zo'n 50 jaar niet wijzigt, is de fundamentele, oorspronkelijke doelstelling van FHS: het verstrekken van een zowel theoretisch als praktisch gerichte opleiding over alle onderdelen van het fiscaal recht met het oog op de vorming van bekwame, direct inzetbare fiscale raadgevers en belastingadviseurs.