Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022 - E-SEMINARIE

Het aangifteformulier Vennootschapsbelasting- Aj. 2022 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2022!

In het vernieuwde opzet van ons aangifteseminarie geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die zich hebben voorgedaan tijdens het inkomstenjaar 2021. We focussen ons hierbij niet enkel op de Belgische kmo-fiscaliteit, maar ook op de internationale ontwikkelingen. 

In dit seminarie staat de aangifte in de vennootschapsbelasting centraal. De verschillende rubrieken van de aangifte worden achtereenvolgens besproken. De formele wijzigingen aan de aangifte worden telkens aangeduid. 

Maar daarnaast wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de inhoudelijke wijzigingen die de vennootschapsbelasting heeft ondergaan en die van belang zijn om op een correcte wijze de aangifte in te vullen. 

De deelnemers krijgen uitvoerig informatie over de ontwikkelingen die zich tijdens het afgelopen jaar hebben voorgedaan in de wetgeving en rechtspraak, over nieuwe circulaires en over interessante standpunten die in de rechtsleer zijn verwoord. 

Op deze wijze is het aangifteseminarie een volledige update van de vennootschapsbelasting. 

 

Wat krijgt u?

 • Een opnamebestand van 7u (lange versie) waarin alle ontwikkelingen op het vlak van de Ven.B. Aj. 2022, inclusief de internationale ontwikkelingen worden besproken; 
 • Een opnamebestand van 3u30 (korte versie) waarin we ons richten op de belangrijkste wijzigingen die zich tijdens 2021 hebben voorgedaan in de Belgische kmo-fiscaliteit; 
 • Een opnamebestand van 1u van het causerie "Het aangifteformulier vennootschapsbelasting Aj. 2022: praktische toelichting van de nieuwigheden"; 
 • Gratis het boek 'Aangiftegids vennootschapsbelasting Aj. 2022 (Wolters Kluwer)' van Yves Verdingh; 
 • Een (digitale) documentatiebundel van 1744 blz. waarin een overzicht wordt gegeven van parlementaire vragen, voorafgaande beslissingen, rechtspraak, rechtsleer, ..., van inkomstenjaar 2021; 
 • Een uitgebreide (digitale) slidebundel

 

Wat wordt er o.a. besproken tijdens het seminarie? 

 • Verhouding boekhoudrecht en fiscaal recht: 
  • Aanpassing controletermijn RV/BV; 
  • Grootte van de vennootschap; 
  • Verbetering van de jaarrekening; 
  • De eerste boekhoudkundige rulings. 
 • Belastbare gereserveerde winst: 
  • Verhoogde kostenaftrek voor laadstations voor elektrische wagens; 
  • Afschrijvingen. 
 • Vrijgestelde gereserveerde winst: 
  • Opneming vrijgestelde reserves; 
  • Voorzieningen voor risico's en kosten; 
  • Gespreid te belasten meerwaarden; 
  • Wederopbouwreserve. 
 • Eerste bewerking - Bepaling van het fiscaal resultaat - Verworpen uitgaven: 
  • Handelsgoederen en artikel 49 WIB92; 
  • Uitwinning borg; 
  • De autokosten; 
  • Bezoldigingen en voordelen; 
  • Kosten eigen aan de werkgever; 
  • Niet-aftrekbare geldboeten; 
  • De berekening van de 80%-grens; 
  • Financieringskostensurplus; 
  • Abnormale en goedgunstige voordelen; 
  • (Aftrekbare) sociale voordelen
  • Niet-aftrekbare betalingen
  • Disconto op vorderingen
 • Uitgekeerde dividenden: 
  • Dividenduitkeringen binnen de NV; 
  • Kapitaalvermindering; 
  • Lening voor dividend-uitkering; 
  • Liquidatiebonus - vastklikregeling; 
  • Liquidatiereserve; 
  • VVPRbis; 
  • Interimdividend/ tussentijds dividend
 • Investeringsaftrek;
 • Buitenlandse beroepsverliezen;
 • Ficheverplichting;
 • De minimale belastbare basis; 
 • Belastingverhogingen; 
 • Aanslag geheime commissielonen; 
 • Aangifteplicht bij de ontbinding van vennootschappen; 
 • Internationale aandachtspunten. 

 

De deelnemers krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Zo hopen wij tegemoet te komen aan de vraag naar correcte en volledige informatie en documentatie om de aangifteperiode op een efficiënte manier aan te vatten en tot een goed einde te brengen.

Prof. Dr. UGent, UA en Ulg, Gastdocent FHS
Adviseur FOD Financiën, Gastdocent FHS
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

OPGELET! Voor abonnees bedraagt de deelnameprijs 150 euro. 

Wie inschrijft voor Ven.B. aangifte ontvangt gratis het boek 'Aangiftegids Vennootschapsbelasting Aj. 2022' door Yves Verdingh (uitgeverij Wolters Kluwer).

Voor de aangifteseminaries in de personen- en de vennootschapsbelasting geldt de volgende bijzondere regeling: als verschillende medewerkers van één en hetzelfde kantoor zich gelijktijdig inschrijven voor de aangifteseminaries personenbelasting en/of vennootschapsbelasting, bedraagt de deelnameprijs 210 euro voor de eerste inschrijving en slechts 180 euro voor de volgende inschrijving(en).

U krijgt 2 opnamebestanden met een totale tijdsduur van 10u30 permanente vorming. 

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
vr 1/04/2022 - ma 1/04/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib