Alweer een ganse lijst aan (fiscale) eindejaarswetgeving en dit in alle takken van de fiscaliteit

Ondanks het uitblijven van een finale grondige fiscale hervorming op basis van de intussen befaamde (beruchte ?) blauwdruk, zijn we eind vorig jaar alweer maar eens overspoeld met een resem nieuwe wetgevingen en dit zowel in de personenbelasting, BTW, registratierechten, sociale bijdragen, accijnzen.. als in de vennootschapsbelasting, die elke beroepsbeoefenaar van naaldje tot draadje moet kennen wil hij/zij zijn cliënten vakkundig kunnen bijstaan. FHS-Seminaries wil daarbij helpen, door alle nieuwe maatregelen binnen de eindejaarswetgeving op te lijsten en gedetailleerd uit te leggen.

Eerst en vooral komt de nieuwe federale wetgeving aan bod. We focussen daarbij op maatregelen uit de nieuwe programmawet, zoals een hervorming van de korf van aftrekposten binnen de vennootschapsbelasting en de hervorming van de vennootschapsbijdrage. Worden ook besproken, de schrapping van de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen, wat de betalingen betreft voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die is aangegaan om in de EER een woning te bouwen, te verwerven of te verbouwen die niet de ‘eigen woning’ van de belastingplichtige is, de vervanging van het FBB inzake royalty's door een verrekening in functie van de werkelijk betaalde buitenlandse bronbelasting, de uitbreiding van de regeling van flexi-jobs en last but not least, de wijziging van het fiscaal stelsel van de auteursrechten.

Daarnaast worden ook de maatregelen uit de nieuwe wet houdende diverse fiscale bepalingen besproken (ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers, reactivering maaltijd- en ecocheques, fiches en samenvattende opgaven, belastingkrediet voor kinderen en co-ouderschap, onderhoudsgelden en BNI, ploegenarbeid & interims)

Dan is er nog de nieuwe gewestelijke wetgeving, met het programmadecreet bij de begroting 2023, met maatregelen op het vlak van bijvoorbeeld de vermindering inzake OV, de wijzigingen in het kader van de lichte vrachtauto’s en co-ouderschap.

Verder bekijken we nog even de enkele andere nieuwigheden inzake BTW zoals deze bij de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik, de verlegging van de btw bij werk in onroerende staat, een aantal geïndexeerde cijfers bij kosten eigen aan de werkgever en andere.

Finaal lichten we toch nog even kort enkele punten uit de intussen alomgekende blauwdruk van onze minister van Financiën en bekijken we kritisch waarop we nu al moeten anticiperen.

Een niet te missen seminarie voor iedereen die zijn kennis van de fiscale wetgeving up-to-date wil houden.
 

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 16/02/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 16/02/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 20/02/2023 - wo 20/02/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib