Beroepsgeheim van de beroepsbeoefenaar: zwijgen is goud, spreken is stout! - E-SEMINARIE

Dit seminarie is gewijd aan de regels met betrekking tot het beroepsgeheim die van toepassing zijn op de bedrijfsrevisoren, belastingadviseurs en accountants

Verschillende vragen kunnen daarover gesteld worden :

 • Wat houdt dat beroepsgeheim juist in ? 
 • In welke situaties kan (en moet misschien) het beroepsgeheim ingeroepen worden? 
 • Wat is daarvoor de wettelijke grondslag
 • Welke gevolgen heeft het beroepsgeheim ten aanzien van de gerechtelijke autoriteiten?
 • Welke personen zijn gebonden aan het beroepsgeheim?
 • Geldt het beroepsgeheim in geval van wangedrag van de beroepsbeoefenaar?
 • Is het beroepsgeheim van toepassing ten aanzien van het ITAA?
 • Is het beroepsgeheim van toepassing ten aanzien van de curator van de cliënt?
 • Welke aansprakelijkheid loopt de raadsman op als hij het beroepsgeheim schendt?
 • Kan de cliënt verzaken aan de bescherming van het beroepsgeheim?
 • Geldt het beroepsgeheim ook t.a.v. de fiscale administratie ? 
 • Kan de raadsman zich op het beroepsgeheim beroepen als zijn persoonlijk fiscaal dossier wordt onderzocht ?
 • Mag de fiscale administratie de voorlegging vragen van contracten met cliënten, van prestatiebladen en ereloonstaten ?
 • Wanneer kan en mag het beroepsinstituut tussenkomen ?
 • In welke gevallen is er uitdrukkelijk ontheffing van het beroepsgeheim ?
 • Welke risico’s houdt het werken met derdenrekeningen in? 
 • Hoe verhoudt het beroepsgeheim zich tot de verplichtingen die in het kader van de preventieve witwaswetgeving zijn voorzien?
 • Hoe verhoudt het zwijgrecht zich t.o.v. de medewerkingsplicht in fiscale zaken/strafzaken?
 • Hoe verhoudt het beroepsgeheim zich met de grensoverschrijdende fiscale constructies (DAC6)?

Op al deze vragen wordt ingegaan tijdens het seminarie. De toepasselijke wettelijke bepalingen worden ontleed, samen met de rechtspraak en de rechtsleer over dit onderwerp.
 

Rechter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, gastdocent FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 16/11/2021 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 18/11/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib