Checklist optimalisatie vennootschap en topics eindejaarsverrichtingen

Het is weer zover.

Naar het einde van het kalenderjaar worden we steeds weer geconfronteerd met vele vragen van cliënten naar een fiscale ‘optimalisatie’ van de jaarrekening. Door het enorme aantal wetswijzigingen, rechtspraak, circulaires, adviezen, enz… is gigantisch gesnoeid in de mogelijke optimalisaties inzake eindejaarsverrichtingen. 

FHS-Seminaries wil u toch nog een aantal tips en tricks meegeven zodat u de eindejaarverrichtingen optimaal gebruikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanpassingen aangebracht aan de fiscale wetgeving door de eindejaarswetgeving.

Vragen die in dat verband opduiken en in dit seminarie worden behandeld, zijn o.a.: 

 • We realiseren een ‘verlies’: wat kunnen we hiermee aanvangen? Groepsbijdrage? Wat zijn alle fiscale negatieve gevolgen van een verlies? Kunnen we deze nog opvangen?
 • Kan er geoptimaliseerd worden d.m.v. het aanleggen van een wederopbouwreserve? En wat zijn de aandachtspunten hierbij?
 • Gespreide taxatie en/of vrijstelling meerwaarde op bedrijfsvoertuigen: toepassen of niet, of soms wel en soms niet? En zijn er ook hier ‘optimalisaties’ mogelijk?
 • Wanneer maken we de keuze tussen het fiscale voordeel van een tax-shelter of de aanleg van een liquidatiereserve? En zijn die wel altijd (zo) voordelig?
 • Wat is de invloed van het realiseren van meerwaarden op aandelen of het degressief afschrijven of op het aanleggen van een liquidatiereserve?
 • Moet ik nog bijzondere aandacht besteden aan mijn participaties ? 
 • Een cliënt wil volgend jaar hoe dan ook een bedrag uitkeren aan de aandeelhouders; wat kiezen we: de uitkering van een dividend? Een kapitaalvermindering? Een interimdividend? Een tussentijds dividend? Of nog een ander type van uitkering? Is het nuttig om dividenden uit te stellen? 
 • Welke alternatieve beloningsvormen zijn nog fiscaal interessant en toepasbaar op het einde van het boekjaar? 
 • Is het gunstig om nu nog een elektrisch voertuig aan te schaffen? En meer algemeen: wat is nu precies de stand van zaken bij de personenwagens die we bij de afsluiting nog rekening moeten mee houden, waarbij we bv. denken aan de fake-hybrides?
 • Een cliënt wil investeren in laadpalen: is dit aan te raden en waar doet hij dit het best? 
 • Wat zijn interessante fiscale aspecten van een inbreng/kapitaalverhoging? Hogere notionele interestaftrek? Verlaagde roerende voorheffing? Kan daarvoor de liquidatiereserve gebruikt worden? 
 • Indien reserves destijds werden vastgeklikt, wat kan/ moet ik doen tijdens de wachttermijn? 
 • Wanneer precies kan een vennootschap (nog) dividenden uitkeren met toepassing van de verlaagde roerende voorheffing (in het kader van VVPR-bis-richtlijn)? 
 • Kan de vennootschap nog beroep doen op de overlopende rekeningen?
 • Optimalisaties  van de jaarrekening, dit zowel in positieve als in negatieve zin, we denken hier niet in het minst aan de vele wijzigingen ikv de hervorming van de vennootschapsbelasting zoals matchingprincipe (quid renting-overeenkomsten, IPT…), afschrijvingen, tarief-optimalisaties, enz…;
 • Termijnen van de jaarrekening: het ultieme redmiddel of de figuurlijke druppel?;

Daarbij komt nog dat we door het voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe artikel 1:24 WVV KMO-vennootschappen minstens 20 fiscale voordelen kunnen genieten, kunnen we ook hieraan werken naar het einde van het jaar toe?.
 

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 15/11/2022 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 15/11/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 17/11/2022 - zo 17/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib