Coronaverliezen in de vennootschapsbelasting: wederopbouwreserve en carry back-regeling - E-SEMINARIE

De fiscale wetgever heeft voorzien in 2 specifieke fiscale incentives die de ondernemingen moeten ondersteunen om de Corona-crisis te doorstaan. In de zomer van 2020 werd de “carry-back” regeling ingevoerd en later op het jaar was de wederopbouwreserve aan de beurt.

Beide regelingen waren vervat in het Wetsontwerp van 5 juni 2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie dat de regering Wilmès had ingediend bij de Kamer.

Het ontwerp voorzag in een carry-back regeling: de verliezen die (zelfstandigen en) vennootschappen in AJ 2021 zouden behalen, konden reeds in de aangifte over AJ 2020 mee opgenomen worden ter vermindering van de belastbare basis (en dit zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting). Daarnaast werd de wederopbouwreserve voorgesteld, d.i. de mogelijkheid om in de AJ 2022, 2023 en 2024 een vrijgestelde reserve aan te leggen om het door corona geleden verlies stelselmatig weer op te bouwen. Deze wederopbouwreserve zou toelaten om toekomstige winsten, vanaf AJ 2022, fiscaal gunstig te behouden in de onderneming door deze vrij te stellen indien aan de voorwaarden is voldaan

De carry-back werd net voor de zomerreces door de Kamer goedgekeurd, maar de stemming over de wederopbouwreserve werd uitgesteld. De regeling is uiteindelijk ingevoerd dankzij de Wet van 19 november 2020 houdende de invoering van een wederopbouwreserve voor vennootschappen.

In dit seminarie worden beide regelingen uitvoerig besproken in het licht van de vennootschapsbelasting.

In de eerste plaats komt de aanleg van de wederopbouwreserve aan bod. Welke vennootschappen worden uitgesloten? Wat met gebroken boekjaren? De vrijstelling wordt enkel verleend én behouden als aan bijzondere voorwaarden voldaan is: de vennootschap moet vooreerst een onaantastbaarheidsvoorwaarde respecteren én zij mag geen banden hebben met belastingparadijzen maar ze moet ook een “tewerkstellingsvoorwaarde” respecteren. Ook komt in het seminarie aan bod wanneer de vrijstelling van de aangelegde wederopbouwreserve moet worden teruggenomen en op welke manier dat gebeurt.

Daarnaast wordt ook de impact van de carry-back in AJ 2021 besproken. Zo moet in AJ 2021 het verlies van het boekjaar dat reeds in AJ 2020 werd gebruikt worden teruggenomen. Het tariefverschil in de vennootschapsbelasting heeft een impact. Ook indien het verlies hoger werd ingeschat dat het finale resultaat, zal een aparte aanslag moeten berekend worden. Uiteraard moeten ook de nodige formulieren worden ingevuld.

Na dit theoretisch deel waarin de wetgeving op een bevattelijke manier wordt uiteengezet, zal de nodige aandacht besteed worden aan de praktijk. Aan de hand van talrijke voorbeelden zal de nieuwe maatregel worden toegelicht en zullen praktische problemen en aandachtspunten aan de oppervlakte komen. Een niet te missen seminarie dus voor elkeen die de nieuwste wetgeving tot in detail wil beheersen.
 

Belastingconsulent DNF Belgium, Prof. FHS
INSCHRIJVEN

21/07 REAL TIME | 03/02/2021 van 09.00 tot 12.30 uur | 6635

21/07 REAL TIME | 03/02/2021 van 09.00 tot 12.30 uur
In winkelkar: 21/07 REAL TIME | 03/02/2021 van 09.00 tot 12.30 uur
INSCHRIJVEN

21/07 ON DEMAND | beschikbaar vanaf 05/02/2021 tot 05/04/2021 | 6636

21/07 ON DEMAND | beschikbaar vanaf 05/02/2021 tot 05/04/2021
In winkelkar: 21/07 ON DEMAND | beschikbaar vanaf 05/02/2021 tot 05/04/2021
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

 

wo 3/02/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

vr 5/02 - ma 5/04/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.