De btw-tarieven van onroerend goed - E-SEMINARIE

Het btw-tarief in België is in principe 21%. Er zijn ook twee verlaagde tarieven: 6% en 12%.

In de onroerende sector zijn er heel wat gevallen waar een van deze verlaagde tarieven van toepassing kan zijn. Maar het gaat om een hele reeks van specifieke gevallen die elk aan hun eigen voorwaarden gekoppeld zijn. Zo werd onlangs nog een tijdelijke btw-verlaging naar 6% ingevoerd voor de verkoop van een na afbraak heropgerichte woning, maar alweer onder heel wat specifieke voorwaarden.

En die verlaagde tarieven gaan vaak ook gepaard met verschillende formaliteiten die nageleefd moeten worden.

In deze sessie worden de gevallen waar een verlaagd btw-tarief m.b.t. onroerend goed van toepassing is, uitvoerig besproken. Zowel aan de hand van de wettelijke bepalingen, als aan de hand van tal van praktijkgevallen. Ook de wijze waarop de fiscus dergelijke dossiers aanpakt, zoals het verzamelen van gegevens en het stellen van vragen om inlichtingen, komen aan bod.
 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS, Lector UC Leuven Limburg
Prijs:
€ 125,00

Het seminarie duurt 2 uur

Het seminarie hoort samen met volgende seminaries: 
- Terbeschikkingstelling van onroerend goed
- Verkrijging en verkopen van onroerend goed

De prijs per seminarie bedraagt 125 euro. 
De prijs voor 2 seminaries 200 euro. 
De prijs voor 3 seminaries 255 euro. 

De korting zal intern worden toegepast. 

 

ma 8/03/2021 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 10/03 - ma 10/05/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.