Doorrekening van kosten: aspecten van directe en indirecte belastingen - E-SEMINARIE

De doorrekening van kosten is op btw-gebied allesbehalve makkelijk en transparant. Er steken talrijke addertjes onder het gras die aanleiding geven tot discussies... Denk hierbij aan:

 • De maatstaf van heffing in combinatie met subsidies (welke kosten mogen bij de maatstaf van heffing worden toegevoegd (belastingen, rechten en heffingen);
 • onroerende verhuur met btw;
 • doorfacturatie van werk in onroerende staat;
 • doorrekening van kosten als onderdeel van de prijs;
 • doorrekening van restaurantkosten; 
 • doorfacturering van in het buitenland gemaakte kosten;
 • wat bij gebruik van tussenpersonen;
 • verhuur van voertuigen;  
 • voorschotten die voor rekening en ten name van een medecontractant werden gedaan;
 • aparte facturen of gezamenlijke facturen;
 • doorrekening van kosten binnen een btw-eenheid;
 • vrijgestelde doorrekeningen;
 • doorrekening van kosten van complexe handelingen;
 • enz.

Bovendien wordt op btw-gebied dikwijls een andere regime toegepast dan bij directe belastingen. Daar wordt vertrokken van art. 49 WIB/92 en de intentionaliteitsvoorwaarde, waarbij er naast de wettelijke bepalingen, ook nog de concrete invulling is a.d.h.v. circulaires, parlementaire vragen, rulings en arresten.

Sommige kosten zijn bovendien slechts beperkt aftrekbaar, ook al hebben deze betrekking op de beroepswerkzaamheid. Wie dient de beperking toe te passen bij de doorrekening ervan? Deze vraag wordt concreet afgetoetst bij volgende cases: de cateringkosten, de (kartel)boetes, heffingen en belastingen en autokosten. 

Een overzicht dat van belang is voor iedereen die te maken heeft met een adviserende en begeleidende functie binnen éénmanszaken en vennootschappen.

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS
Adviseur FOD Financiën, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 15/03/2022 | 13:30 - 17:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 17/03/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib