Federale belastingkredieten in P.B. en Ven.B.

Onlangs heeft de wetgever een nieuw progressief belastingkrediet ingevoerd ter compensatie van een in 2022 overeengekomen verhoging van de forfaitaire kilometervergoedingen die aan werknemers worden toegekend voor dienstverplaatsingen en dit zowel in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting als de rechtspersonenbelasting, alsook in de corresponderende belastingen van niet-inwoners. Zo hoopt de regering werkgevers aan te moedigen om aan hun werknemers een forfaitaire kilometervergoeding uit te keren die zo goed mogelijk aansluit bij deze die aan ambtenaren wordt toegekend (zogenaamde “ernstige norm”). Het is hoegenaamd geen sinecure om dit nieuwe belastingkrediet te berekenen, vandaar dat in dit seminarie gedetailleerd wordt uitgelegd op welke manier dit moet gebeuren en wat de toepassingsvoorwaarden en -modaliteiten ervan zijn. Er worden tal van voorbeelden ter illustratie gegeven.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een volledig beeld te schetsen van alle belastingkredieten waarvan een belastingplichtige kan genieten, en dit zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting. In de personenbelasting gaat het bijvoorbeeld om het belastingkrediet voor kinderen ten laste (dat in de nabije toekomst wordt aangepast door de wet houdende diverse fiscale bepalingen), voor de enige woning, voor werknemers met lage lonen, voor lage activiteitsinkomsten, voor kinderopvangkosten, enz. Ook de gewestelijke belastingkredieten komen in dit seminarie aan bod, denken we maar aan het Vlaamse winwinkapitaal (vriendenaandelen), de Waalse coup de pouce (die in september 2022 nog het voorwerp uitmaakte van een nieuwe FAQ), belastingkrediet voor winwinkapitaal (vriendenaandelen), belastingkrediet voor dienstencheques en de Brusselse proxi-lening.

Betreffende de vennootschapsbelasting wordt het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling besproken. Er wordt nagegaan wie en wat voor dit belastingkrediet in aanmerking komt, hoe de berekeningsbasis van dit belastingkrediet tot stand komt en op welke manier de aanvraagprocedure verloopt (verschil in procedure tussen het belastingkrediet voor O&O in milieuvriendelijke investeringen en het belastingkrediet voor octrooien). Ook de recente wetswijziging ingevoerd door de wet houdende verlaging van lasten op arbeid, komt aan bod. Deze wetswijziging heeft gezorgd voor een uitdrukkelijke inperking van het belastingkrediet als het gecombineerd wordt met de vrijstelling van doorstorting van BV voor O&O werknemers. In het seminarie wordt nagegaan wat deze wetswijziging concreet betekent voor de belastingplichtige.

Hoofdredacteur Belastinggids, Tax adviseur Liantis, Prof. FHS
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 150

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 
•    het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
•    het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
•    het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:
•    het ITAA (categorie A);
•    het I.B.R.;
•    het BIV;
•    de Vlaamse Balies;
•    de Nationale Kamer van Notarissen. 

di 9/05/2023 | 14:00 - 16:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 9/05/2023 | 14:00 - 16:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

di 9/05/2023 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib