Fiscale aspecten van het bezoldigingsbeleid (3 sessies)

Deze lessenreeks fiscaal ondernemingsbeleid richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie op zoek is naar een opleiding over de basisbeginselen van het fiscaal ondernemingsbeleid. De klemtoon van de opleiding ligt dus op de basisprincipes zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook een opportuniteit is voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus in op de fiscale aspecten van belangrijke beslissingen die een onderneming moet maken vanaf de start tot de stopzetting van de activiteit. Bijzondere eigenschap van deze lessencyclus is dat, naargelang het onderwerp, tegelijkertijd aspecten van inkomstenbelastingen, btw en andere belastingen rond een bepaalde topic worden besproken. Iedere uiteenzetting wordt gestoffeerd met praktische toepassingen.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1000 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Goede verloning van personeel en bedrijfsleiding kan een garantie zijn voor het goed functioneren van een bedrijf. Maar wat is het fiscale gevolg van de toekenning van bepaalde vergoedingen, voordelen, winstpremies, enz.? Zowel voor de onderneming als voor het personeel en de bedrijfsleiding bestaan er fiscaalvriendelijke verloningsmethoden.

Gedurende 3 sessies worden de basisprincipes van de loonfiscaliteit uitgebreid en grondig toegelicht. Voordelen in geld en in natura, vrijgestelde sociale voordelen, belastbare en niet-belastbare kostenvergoedingen staan op het programma. Er wordt gewezen op de verplichte inhouding van bedrijfsvoorheffing en de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van de bezoldigingen in hoofde van de onderneming.

Het fiscaal regime van individuele en collectieve pensioentoezeggingen en van bedrijfsleidersverzekeringen, in hoofde van alle betrokkenen, ontbreekt niet.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de relatie vennootschap-bedrijfsleider en de bevoordeling in dat verband, via rekening-courant of anderszins. Het vraagstuk van de managementfees past in dit onderdeel.

 

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 360,00

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie en een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 16/02/2023 | 13:30 - do 2/03/2023 | 17:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 20/02 - ma 6/03/2023 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.