Gesplitste verkrijging van vastgoed in België: een stand van zaken - E-SEMINARIE

De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de eigendom van een onroerend goed gesplitst wordt aangekocht, bijvoorbeeld de ouders voor het vruchtgebruik en de kinderen voor de blote eigendom. De kinderen financieren hun aankoop van de blote eigendom met geld dat hun ouders hen voorafgaandelijk hebben geschonken.

Bij het overlijden van de ouders zal het onroerend goed fiscaal echter op basis van een wettelijke fictie voor de volle eigendom in de nalatenschap van de vruchtgebruiker vallen en als dusdanig in volle eigendom belastbaar zijn op het moment van overlijden van de vruchtgebruiker. Tenzij de blote eigenaar kan aantonen dat de aankoop geen bedekte bevoordeling betreft.  In september 2019 heeft de federale administratie een nieuw standpunt gepubliceerd. In juli 2020 werd dit standpunt verder aangepast.

Het federale standpunt is in principe enkel van toepassing in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Vlaamse Gewest heeft Vlabel over het voornoemde tegenbewijs een standpunt gepubliceerd waarin hij rekening houdt met het arrest van 12 juni 2018 waarin de Raad van State zijn eerder standpunt over deze materie heeft vernietigd.  Beide verschillende standpunten komen in dit seminarie aan bod.  

 • Wat zijn dan de fiscale gevolgen als de gepitste aankoop betrekking heeft op een bouwgrond en de vruchtgebruikers zelf overgaan tot de oprichting van de opstallen/gebouwen?
 • Is er een te betalen erfbelasting bij het beëindigen van het vruchtgebruik?
 • Kan dit worden geregulariseerd?
 • Zo ja, op welke wijze?

Naast de gesplitste aankoop komt ook de gesplitste inschrijving aan bod. Er zijn immers ook op dat punt aandachtspunten te signaleren voor de praktijk. Zoals het aanvullend standpunt 20067 gepubliceerd op 9 november 2021 inzake de beslissing van de algemene vergadering van de maatschap tot reservering of incorporatie van vruchten.

 • Wat zijn de fiscale gevolgen indien een verzaking van een vruchtgebruik plaatsvindt?
 • Wat als het onroerend goed wordt verkocht?
 • Zijn er redmiddelen bij een ‘foute’ gesplitste aankoop? …  

Behoudens wat hiervoor is vermeld worden ook de volgende items behandeld:

Hoe wordt de inbreng van vastgoed in een maatschap behandeld? Gelet op de fiscale transparantie van de maatschap zijn er bepaalde bijzondere taxatieregels. Hierbij wordt een onderscheid tussen inbreng in volle eigendom en inbreng in genot gemaakt.

Sinds 1 september 2019 kunnen echtgenoten tussen hen onverdeeldheden via een huwelijkscontact creëren.

 • Hoe wordt de inbreng van vastgoed tussen echtgenoten belast? 
 • Op welke wijze zal de toebedeling van onverdeeld vastgoed tussen hen echtgenote bij leven en bij overlijden van één van het worden belast?
   
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Prijs:
€ 135

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 21/04/2022 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 25/04/2022 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib