Grondige studie van de fiscale procedure - E-SEMINARIE

De lessencyclus over fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure. Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, toch ruim informeren over de fiscale procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting een opfrissing en update wenst van de geldende regels.

De lessencyclus start met de studie van de procedure inzake inkomstenbelastingen.
Daarna wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de procedure inzake btw, de procedure inzake registratie- en successierechten en het fiscaal strafrecht. De lessencyclus wordt afgesloten met een uiteenzetting over procedures die erop gericht zijn het aantal fiscale geschillen terug te dringen: Dienst Voorafgaande Beslissingen en de Fiscale bemiddelingsdienst.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks (1.000 euro) of op één of meerdere afzonderlijke topics.

 

MODULE 1:  Procedure inzake inkomstenbelastingen

Sessie 1: Aangifte en controle - Wim Defoor

Sessie 2 : Aanslagprocedure - Jo Roseleth

Sessie 3 : Bewijs van de belastingschuld - Joke Vanden Branden

Sessie 4: Bezwaar en ontheffingsprocedure - Méhdi Zagheden

Sessie 5: Invordering van de inkomstenbelastingen - Mark Delanote

 

MODULE 2: Procedure inzake BTW - Wim Panis

 

MODULE 3:  Procedure inzake registratie- en successierechten - Jos Ruysseveldt

 

MODULE 4:  Fiscaal Strafrecht

Deel 1: Algemeen deel - Johan Speecke

Deel 2: Bijzonder deel - topics - Alain Claes

 

MODULE 5 : Procedure tot vermijding of verkorting van fiscale geschillen - Geert Callaert en Luc Saliën

Advocaat Dumon, Sablon & Vanheeswijck, Gastdocent FHS
Managing Partner at Moore Tax & Legal Services, Docent Odisee, Gastdocent FHS
Advocaat Elegis Advocaten, Prof. FHS
Advocaat-vennoot Everest Advocaten, Wetenschappelijk medewerker FHS-Seminaries en VUB, Prof. FHS
Advocaat, Lid Hoge Raad van Financiën, Prof. Dr. VUB en Ugent, Gastdocent FHS
Vennoot Stibbe, Gastdocent FHS
Advocaat vermogensplanning, Prof. FHS
Advocaat-vennoot Deloitte Legal, Prof. FHS
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS
Collegelid Fiscale Bemiddelingsdienst FOD Financiën, Gastdocent FHS
Collegelid Dienst Voorafgaande Beslissingen, FOD Financiën, Prof. FHS
Prijs:
€ 1000,00

Prijs voor de volledige reeks : € 1000
Prijs per sessie: € 120

Elke sessie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
do 11/02/2021 | 00:00 - do 24/06/2021 | 22:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.