Het begrip vaste inrichting in inkomstenbelastingen vs btw - E-SEMINARIE


Dankzij de toenemende globalisering zetten steeds meer ondernemers de stap naar het buitenland. Het kan daarbij gaan van de loutere verkoop van producten in het buitenland tot het uitsturen van medewerkers met de bedoeling een vaste stek op de buitenlandse markt te veroveren. Wanneer de buitenlandse activiteiten van de Belgische onderneming aanleiding geven tot het ontstaan van een fiscale vaste inrichting, creëert het buitenlands avontuur echter ook bijkomende fiscale verplichtingen. Omgekeerd, wanneer buitenlandse ondernemingen actief zijn in België heeft dit ook voor hen fiscale gevolgen.

In dit seminarie wordt uiteengezet:

 • wanneer er een vaste of Belgische inrichting ontstaat;
 • wat ter zake de rol van de dubbelbelastingverdragen is;
 • welke verplichtingen een vaste inrichting in het buitenland met zich brengt;
 • welke verplichtingen een buitenlandse vaste inrichting in België creëert;
 • welke voordelen een vaste inrichting biedt t.o.v. het oprichten van een dochteronderneming;
 • hoe het zit met de regels voor de aftrek van verliezen van een buitenlandse vaste inrichting (nieuwe regeling vanaf 2020; recapture-regel);
 • wanneer er een exit tax verschuldigd is bij de overbrenging van activa naar een vaste inrichting in het buitenland (nieuwe regeling vanaf 2020 ingeval een Belgische vennootschap activa toewijst aan een buitenlandse vaste inrichting).

Omdat het begrip vaste inrichting mee bepaalt waar er btw verschuldigd is en door wie (de leverancier of de afnemer) speelt het begrip vaste inrichting een cruciale rol in de btw-wetgeving. Het Europees Hof van Justitie werd al meermaals verzocht meer duiding te geven over de interpretatie ervan. Tot voor kort werd meestal een antwoord gezocht op de vraag of een bepaalde aanwezigheid in een lidstaat van één van de partijen bij een transactie kwalificeert als een vaste inrichting. In een andere zaak kwam de vraag aan bod of, en onder welke voorwaarden, de aanwezigheid van een derde, die zelf geen partij is bij een transactie, in een bepaalde lidstaat kwalificeert als een vaste inrichting voor een partij. Dat deze vraag bijzonder actueel is, getuigt het groeiend aantal nationale procedures omtrent het strengere standpunt dat een aantal nationale belastingadministraties lijken in te nemen over vaste inrichtingen (met navorderingen van btw, boetes en interesten tot gevolg).

Senior Associate Deloite Legal - Lawyers, Gastprofessor KU Leuven & Uhasselt
Director Deloitte Belastingconsulenten
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen.
wo 2/12/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

vr 4/12/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib