Kaaimantaks voor cijferberoepers - E-SEMINARIE

Sinds 2015 kennen we in België de zogenaamde kaaimantaks. Na een voordien bestaande loutere aangifteplicht, wordt met deze taks beoogd inkomsten uit “zwevende vermogens” die ondergebracht zijn in “juridische constructies” niet meer aan belasting te laten ontsnappen. Van bij de invoering werd deze regeling  echter  geplaagd door problemen en onduidelijkheden. Geleid door een voortdurende intentie van de wetgever om resterende mazen te dichten, zijn deze problemen vervolgens stelselmatig verder uitvergroot tot het vandaag bestaande complex en ondoorzichtig geheel. Spijts diverse parlementaire vragen en voorafgaande beslissingen wordt deze regeling en haar verreikende invloed op de inkomstenbelastingen in hun geheel nog steeds door tal van onzekerheden gekleurd.

In dit seminarie richten de sprekers zich tot de algemene cijferberoeper, die mogelijks sneller dan verwacht met deze regeling in aanraking dreigt te komen. Vanuit een globaal overzicht, wordt een werkbaar kader aangeboden om de risico’s van deze belasting in te kunnen schatten en gepast hierop te reageren. Vanaf wanneer is sprake van een juridische constructie, wie is gehouden hiervan in een belastingaangifte melding te maken en wie is wanneer bijkomende inkomstenbelastingen verschuldigd ? Wat zijn de gevolgen voor inkomsten uitgekeerd door een vennootschap, wanneer dergelijke vennootschap als een juridische constructie wordt aangemerkt? Vanuit een veralgemeende benadering wordt in het bijzonder ingezoomd op vragen waarmee elke praktizijn in dit kader geconfronteerd dreigt te worden. In dit kader zullen de sprekers ook ingaan op de meest recente wettelijke en praktische ontwikkelingen.

Als editors van het in 2019 uitgebrachte standaardwerk over deze belasting zijn beide sprekers ideaal geplaatst om in dit doolhof verdere structuur aan te brengen. Degenen die met meer specifieke, complexe vragen worden geconfronteerd, kunnen dan ook, naast een contact met de sprekers voor ruimere analyses in dit boek terecht. Wie inschrijft op dit seminarie ontvangt het boek "De Kaaimantaks: pantha rhei" van uitgeverij Kluwer (winkelwaarde 159,01 euro).
 

 

Prof. Dr. UGent, UA en Ulg, Gastdocent FHS
Partner Sansen International Tax Lawyers
Prijs:
€ 235

De deelnemers krijgen het boek "De kaaimantaks: panta rhei" van uitgeverij Kluwer, met een winkelwaarde van 159,01 €.

Het boek is niet inbegrepen in het abonnement. 

Het seminarie duurt 2 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
vr 2/10/2020 | 09:00 - 11:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 5/10/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib