Kapitaalvermindering, reorganisatie (fusie-splitsing), ontbinding en vereffening (2 sessies) - E-SEMINARIE

Deze lessenreeks fiscaal ondernemingsbeleid richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie op zoek is naar een opleiding over de basisbeginselen van het fiscaal ondernemingsbeleid. De klemtoon van de opleiding ligt dus op de basisprincipes zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook een opportuniteit is voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus in op de fiscale aspecten van belangrijke beslissingen die een onderneming moet maken vanaf de start tot de stopzetting van de activiteit. Bijzondere eigenschap van deze lessencyclus is dat, naargelang het onderwerp, tegelijkertijd aspecten van inkomstenbelastingen, btw en andere belastingen rond een bepaalde topic worden besproken. Iedere uiteenzetting wordt gestoffeerd met praktische toepassingen.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1000 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

In een eerste sessie wordt ingegaan op bijzondere verrichtingen zoals de kapitaalvermindering en de verkrijging van eigen aandelen. Wat is het fiscaal regime van de betalingen die gedaan worden aan aandeelhouders, dit zowel in hoofde van de aandeelhouder als in hoofde van de vennootschap.

Vervolgens komt de ontbinding van de vennootschap aan bod (al dan niet in één beweging met de vereffening). Het fiscaal regime van de liquidatiebonus is dan aan de orde, maar ook de vraag naar de fiscale behandeling van een liquidatiemalus bij de ontbonden vennootschap.

In de tweede sessie staan de fiscale aspecten van de fusie en de splitsing van vennootschappen centraal.

Partner Verbanck, Plas & Partners, Docent KU Leuven (onderzoeksgroep accounting en tax), Gastdocent FHS
Prijs:
€ 240,00

Deze opleidingen worden elk jaar in het voorjaar herhaald.

Elke sessie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
do 25/03 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.