Onroerende voorheffing en het KI van machines en gebouwen: gisteren, vandaag en morgen - E-SEMINARIE

Al meer dan 100 jaar is de "grondbelasting" een vaste waarde in het arsenaal van de belastingheffende overheid.  

In tegenstelling tot andere belastbare materies is een onroerend goed niet bepaald vluchtig of hybride. Maar is die belastbare grondslag en de belasting die er op geheven wordt nog gepast in de 21ste eeuw? Vrijstellingen die meer passen bij de 19de eeuw, een grondslag die vastgelegd wordt op dezelfde wijze als pakweg 50 jaar geleden...

Wat zijn de voetangels en klemmen waar u vandaag moet naar kijken als u een kadastraal inkomen krijgt toegewezen, wat zijn de vrijstellingen, en wat zou beter kunnen bij onroerende voorheffing?

Grondbelasting, alias onroerende voorheffing, moet u niet enkel betalen op gebouwen en terreinen, maar zijn in principe ook verschuldigd op machines die kwalificeren als “materieel en outillage”. Tijdens deze uiteenzetting legt de spreker ook uit hoe de regeling inzake materieel en outillage eruit ziet. Hierbij komt o.a. aan bod: 

  • Wat is materieel en outillage? Wat niet? 
  • Bestaan er vrijstellingen op het principe materieel en outillage? 
  • Hoe gebeurt de berekening van de onroerende voorheffing?  
  • Waarop moet u letten als u een machine plaatst in een fabrieksgebouw? Moet je zelf een KI aanvragen? Wat bij nalatigheid? 
     
Knowledge manager Loyens & Loeff
Prijs:
€ 100,00

Het seminarie duurt 1,5 uur

ma 8/02/2021 | 13:30 - 15:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 10/02 - za 10/04/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.