Practicum opstellen financieel plan: van A tot Z voor medewerkers - E-SEMINARIE

Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd een volledig nieuw financieel plan voor de BV (opvolger van de BVBA) ingevoerd. Aangaande het opstellen van dit nieuw financieel plan zijn er een aantal eisen die impliciet worden opgenomen in het Wetboek en die verantwoordelijkheden van de cijferberoeper verhogen. 

Omdat we, één jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe WVV, vaststellen dat er in de praktijk nog steeds een aantal moeilijkheden en onduidelijkheden bestaan, organiseert de Fiscale Hogeschool een practicum waarbij zal vertrokken worden vanuit een casestudy. Er wordt met andere woorden een fictieve onderneming opgericht waarbij alle stappen van het financieel plan doorlopen worden. Het ideale moment om uw kennis over het financieel plan te testen en bij te schaven. Vragen kan u uiteraard voorleggen aan de expert ter zake. 

De CBN-commissie heeft in september 2019 zijn ontwerpadvies gepubliceerd met als doel de oprichters te helpen bij het opstellen van het financieel plan. Echter werd dit advies vervangen in een Technische nota van 4 maart 2020. Op enkele aanpassing na, stemt dit volledig overeen met het eerdere ontwerpadvies. 

Tijdens dit practicum zullen de volgende punten aangaande het opstellen van het financieel plan worden toegelicht :

 • Welke hypotheses moeten worden gebruikt en uitgeschreven?
 • Toereikendheid van het vermogen: Wat is dit? Wanneer wordt dit getoetst? Hoe wordt dit getoetst? Hoe dekt U zich in?
 • Over welke periode dient een financieel plan te lopen? Is er een verschil tussen een financieel plan op 1 of 2 jaar? 
 • Hoe stel ik de balans en resultatenrekening op? Waar moet ik rekening mee houden? 
 • Hoe bereken ik de juiste behoefte aan werkkapitaal?
 • Wat omvat en wat kan de bijstand van een externe deskundige zijn?
 • Kan de beroepsbeoefenaar aansprakelijk gesteld worden indien de onderneming failliet gaat wanneer blijkt dat het financieel plan ontoereikend was? Wat wordt er verwacht van de beroepsbeoefenaar? 
 • Kan ik in het financieel plan voorzien in de uitkering van dividenden? Zijn er grenzen? Waarmee moet ik rekening houden? 
   
Certified accountant en tax advisor, Docent postgraduaat Tax & Accountancy Management
Prijs:
€195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 30/11/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 2/12/2020 - di 31/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib