Principes van transfer pricing - E-SEMINARIE

De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s en basisprincipes van het internationaal fiscaal recht. De klemtoon ligt op de basisbeginselen zodat de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook ideaal is om de fundamentele regels van het internationaal fiscaal recht op te frissen en te actualiseren.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro, of op één of meer afzonderlijke sessies.

Ondernemingen die met elkaar verbonden zijn en over de landsgrenzen heen actief zijn, kunnen in de verleiding komen om aan fiscale winstmaximalisatie te doen. Om dit te vermijden hebben de meeste landen een systeem van transfer pricing ingevoerd met als bijzonderste doelstellingen: het vermijden van dubbele belasting en het toewijzen van de rechtmatige belastbare basis aan ieder land.
In deze sessie wordt een overzicht gegeven van de meest gebruikte systemen van transfer pricing en hun toepassingsmogelijkheden.
 

Partner Global Leader Transfer Pricing Services, PricewaterhouseCoopers Tax Consultants, Prof. FHS en gastdocent KU Leuven
Prijs:
€ 120,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere aanwezige deelnemer ontvangt een attest erkend door de volgende instituten:

  • Het ITAA (categorie A)
  • Het I.B.R.
  • Het BIV
  • De Vlaamse Balies
  • De Nationale Kamer van Notarissen
wo 17/03 - wo 30/06/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.