Terbeschikkingstelling van onroerend goed - E-SEMINARIE

De verhuur van een uit zijn aard onroerend goed is in principe van btw vrijgesteld.

Maar op die vrijstelling bestaan tal van uitzonderingen. Soms is btw-heffing verplicht, soms is het een optie. Uiteraard heeft de btw-behandeling van de verhuur zijn impact op het recht op btw-aftrek van de verhuurder.

Tijdens deze sessie worden de uitzonderingsgevallen op de btw-vrijstelling voor onroerende verhuur besproken en toegelicht aan de hand van praktijkgevallen.
 

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS, Lector UC Leuven Limburg
Prijs:
€ 125,00

Het seminarie duurt 2 uur

Het seminarie hoort samen met volgende seminaries: 
- De btw-tarieven van onroerend goed
- Verkrijging en verkopen van onroerend goed

De prijs per seminarie bedraagt 125 euro. 
De prijs voor 2 seminaries 200 euro. 
De prijs voor 3 seminaries 255 euro. 

De korting zal intern worden toegepast. 

ma 1/03/2021 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 3/03 - ma 3/05/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.