Update en jaaroverzicht actualiteit inzake inkomstenbelastingen - E-SEMINARIE

Het “Jaaroverzicht en actualiteit inzake inkomstenbelastingen” maakt deel uit van de reeks “Fiscale Infoclubs” waarin de fiscale actualiteit op de voet wordt gevolgd. Het doel van maandelijkse infoclubs bestaat erin de deelnemers iedere maand op de hoogte te brengen van de allernieuwste gebeurtenissen op fiscaal vlak die zij kunnen hanteren in de praktijk. 

Wie de belangrijkste nieuwigheden van het afgelopen jaar graag in één keer op een rij geplaatst wil zien, kan intekenen op het jaaroverzicht. De klemtoon ligt op de wijzigingen die zich op het vlak van de inkomstenbelastingen in de wetgeving hebben voorgedaan. Tevens wordt aan de hand van de wetsontwerpen die in december bij het Parlement zijn ingediend, een beeld gegeven van de nieuwe wetgeving die in aantocht is. 

Om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de wijzigingen tijdens 2020 wordt naast de wetgeving ook een overzicht gegeven van de belangrijkste circulaires, rulings en andere administratieve beslissingen die op het vlak van de personen- en vennootschapsbelasting zijn genomen. Welke interpretatie geeft de fiscale administratie aan nieuwe wetgeving? Wat is haar houding t.a.v. nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak? 

Een seminarie dat jaarlijks geniet van een grote belangstelling gezien het nut ervan voor de dagelijkse praktijk. Een seminarie dat de beoefenaar van de fiscaliteit toelaat om met een gerust gevoel de fiscale dossiers van het jaar 2020 af te sluiten. 

Noteer dat de deelnemers die zich tegen betaling hebben ingeschreven op de volledige reeks “Fiscale Infoclubs” au-tomatisch ook ingeschreven zijn voor dit seminarie; zij moeten zich dus niet meer opnieuw inschrijven. Wie niet tegen betaling op alle infoclubs is ingeschreven, dient zich afzonderlijk in te schrijven op dit seminarie.
 

Prof. FHS, Prof. em. UA
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€195

Gratis voor deelnemers die zich betalend inschreven op de volledige reeks "Fiscale infoclubs" (m.u.v. leden BAB).

 

Het seminarie duurt 3,5 uur

za 12/12/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

di 15/12/2020 - ma 15/02/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.