Update en jaaroverzicht fiscale rechtspraak - E-SEMINARIE

Het jaaroverzicht geeft een grondig en kritisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting en procedure van het afgelopen jaar. Dat gebeurt traditioneel aan de hand van een documentatiebundel

Gewoontegetrouw gaat ook bijzondere aandacht naar de algemene principes die voor alle fiscale domeinen gelden en die zeer belangrijk zijn voor de praktijk (zoals de beginselen van behoorlijk bestuur, het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, de fundamentele beginselen van de Europese Unie, de bescherming van de Rechten van de Mens, enz.).

De rechtspraak van de hogere rechtbanken (de diverse hoven van beroep, het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens) komt in dit seminarie ter sprake. De rechtspraak van de rechtbanken van eerste aanleg komt in principe aan bod in de aangifteseminaries.

Voor wie binnen een redelijk tijdsbestek een overzicht wil krijgen van de hete hangijzers van de fiscale rechtspraak, is dit seminarie ongetwijfeld de betere informatiebron.
 

Partner Tiberghien Advocaten
Partner Tiberghien Advocaten
Senior Associate Tiberghien Advocaten
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

za 5/12/2020 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

di 8/12/2020 - di 9/02/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.