Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2022 - practicum - E-SEMINARIE

PRIMEUR - Het aangifteformulier Vennootschapsbelasting- Aj. 2022 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2022!

Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de Ven.B. aan de hand van praktische voorbeelden toe te lichten. Op die wijze worden de gunstige en de minder gunstige effecten van de nieuwigheden optimaal duidelijk gemaakt.

De praktische voorbeelden en oefeningen hebben zowel betrekking op evoluties in de wetgeving, de nieuwe standpunten in circulaires en parlementaire vragen en de nieuwe inzichten van de rechtspraak.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

1) Hoe zit het nu precies in de praktijk met VVPRbis en hoe kan ik nog zorgeloos, tijdig en met voldoende rechtszekerheid een uitkering verrichten?

2) To do or not to do: Liquidatiereserve. Hier dicht bij aansluitend bekijken we vanuit de praktijk of het aanleggen van een liquidatiereserve anno 2022 eigenlijk nog wel verstandig is. Tijden veranderen, regels en omstandigheden wijzigen, dus moet ook onze praktijk en dito advies hiermee rekening houden. In dit practicum geven we praktische voorbeelden om u inzichten te verschaffen die u een antwoord kunnen geven of u nu wél of niet nog een liquidatiereserve zou adviseren/aanleggen;

3) In het fiscale landschap is de groepsbijdrage nog een jong kuiken maar heeft het de potentie van een volwassen haan wanneer we hier voldoende aandacht aan besteden, de nodige voorbereidingen treffen en alle formaliteiten mooi opvolgen: we geven hierover dan ook de nodige uiteenzetting hoe dit in de praktijk te regelen;

4) Voor de eerste maal kunnen we een wederopbouwreserve aanleggen. Maar ook hier (alweer) zitten er onder het gras een groot aantal adders waarmee we rekening moeten houden. Niet alleen moeten we alle nodige formaliteiten voldoen maar we houden hier best rekening met 50 tinten grijze wolken die boven dit ogenschijnlijk fiscaal gunstig regime zweven en ons een ferme koude douche kunnen bezorgen;

5) Omgekeerd is het de (aller)laatste keer dat we vrijgestelde reserves kunnen mobiliseren aan een lager tarief in de vennootschapsbelasting. In dit practicum leggen we stap voor stap uit hoe we dit kunnen realiseren, maar meer nog leggen we de aandacht op de cruciale vraagstelling of de spreuk ‘goedkoop-kopen-is-duur-kopen’ ook hier van tel is, waarbij we nu al kunnen stellen dat “bezint eer ge begint” hier zeker aan bod zal komen;

6) In heel wat jaarrekeningen vinden we premies voor groepsverzekeringen/IPT’s terug. Het is ons zeker niet vreemd dat ook de fiscus zijn oog heeft laten vallen op de toch niet onaanzienlijke sommen waarmee hier wordt gewerkt. In de praktijk zijn op vandaag al heel wat concollega’s geschrokken van het feit dat een betaalde premie soms niet (volledig) fiscaal aftrekbaar blijkt te zijn, ondanks het feit dat we in het bezit zijn van een 80%-berekening. Ook dit nemen we in het seminarie door en bespreken we de gevaren die als een olifant in de porseleinenkast dit mooie product heel wat schade toebrengen. Bovendien komen ook hier héél wat dreigende onweerswolken het een koude douche te bezorgen. Ook dit bekijken we met een praktische insteek .

Verdere bekijken we natuurlijk wat nieuwe cijfers, opvallende praktische aanpassingen (denken we maar aan de kosten-eigen-aan-de-werkgever en de diverse verplichte vermeldingen op de fiches; het verminderd aantal verplichte fiches 281.50, de hoogte van de interesten die we mogen toekennen aan onze rekening-couranten en hoe we dit wat hoger kunnen krijgen, de berekeningen van de voordelen van alle aard inzake onroerende goederen, de obligate personenwagens en de steeds maar wijzigende aftrek-en belastingregeling, het momenteel nog gunstigere systeem van de gespreide taxatie van meerwaarden, aandachtspunten bij fiscale controles (te verwerpen minderwaarden op aandelen bij verliezen, toegepaste boete..), enz..

Het practicum maakt dus absoluut geen dubbel gebruik uit met het seminarie over de aangifte vennootschapsbelasting. Het bekijkt de recente ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting op een concrete en praktische wijze. Het practicumseminarie is dan ook een 'natuurlijke' aanvulling van het aangifteseminarie.

Certified Tax Accountant en Partner Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en Gastprofessor KU Leuven
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 2/05/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 2/05/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 4/05/2022 - za 4/05/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib