Vereffeningen in het nieuwe vennootschapsrecht : fiscale aspecten - E-SEMINARIE

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft de vereffeningsprocedure ingrijpend hervormd. De hervorming beoogt de invoering van een soepele vereffeningsprocedure als sluitstuk van een modern vennootschapsrecht. De rol van de externe accountant, revisor, commissaris wordt daarbij nog belangrijker dan vroeger. Ook de fiscaliteit speelt een belangrijke rol bij de vereffening van een vennootschap.

Het seminarie wordt gesplitst over 2 sessies. Tijdens deze seminaries krijgt u een praktijkgerichte analyse van de vereffeningsprocedure, zowel vennootschapsrechtelijk, boekhoudkundig als fiscaal:
- Mr. Eric Spruyt, van het kantoor Berquin Notarissen, neemt het vennootschapsrechtelijk deel voor zijn rekening.
- Peter Verbanck, Partner bij Verbanck, Plas & Partners, neemt het fiscaal luik op zich.

U kan zich inschrijven voor de twee sessies samen aan een voordelig tarief (320 euro) (20/27 O1 + O2).


Tijdens het fiscale luik komen o.a. volgende topics ter sprake:

 • Let op met belastbare meerwaarden!
 • Wat doet u met een belastingvrije investeringsreserve?
 • Wat zijn de aanrekeningsregels voor uitkeringen?
 • Hoe zit het met de in te houden bedrijfsvoorheffing en de voorafbetalingen?
 • Welke btw-herzieningen moet u verrichten?
 • Problematiek van de deficitaire vereffening
 • Wat met latere belastingcontroles en de hieruit voortvloeiende schulden?
 • Hoe worden deeluitkeringen behandeld bij de uitkerende vennootschap en bij de ontvanger van de liquidatieboni?
 • Het aanleggen van liquidatiereserves in de vereffeningsperiode.

Deze opleiding is een aanrader voor elke belastingconsulent, accountant, boekhouder of financieel verantwoordelijke die begaan is met de vereffening van een vennootschap.
 

Partner Verbanck, Plas & Partners, Docent KU Leuven (onderzoeksgroep accounting en tax), Gastdocent FHS
Prijs:
€ 195,00

Dit seminarie duurt 3,5 uur per sessie. 

U kan zich inschrijven voor de twee sessies samen aan een voordelig tarief (320 euro) (20/27 E1 + E2).

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
vr 19/06/2020 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib