Verkrijging en verkopen van onroerend goed - E-SEMINARIE

De overdracht van een uit zijn aard onroerend goed, of een zakelijk recht daarop, is in principe van btw vrijgesteld.

De verkoper heeft voor deze handelingen dan ook geen recht op btw-aftrek. Maar gaat het om een gebouw dat voor btw nog nieuw is, dan kan gekozen worden de overdracht aan btw te onderwerpen. In sommige gevallen is dat zelfs verplicht. En de verkoop van een onroerend goed, al of niet aan btw onderworpen, kan ook weer gevolgen hebben voor de oorspronkelijk uitgeoefende btw-aftrek.

Tijdens deze sessie worden de regels uiteengezet wanneer de verkoop van een onroerend goed aan btw onderworpen kan worden, welk het daaraan verbonden recht op btw-aftrek is en de mogelijke btw-herzieningen. Ook de na te leven formaliteiten worden hier besproken. En alles wordt extra verduidelijkt met besprekingen van concrete praktijkgevallen .

Managing partner De btw-lijn, Prof. FHS, Lector UC Leuven Limburg
Prijs:
€ 125,00

Het seminarie duurt 2 uur

Het seminarie hoort samen met volgende seminaries: 
- De btw-tarieven van onroerend goed
- Terbeschikkingstelling van onroerend goed

De prijs per seminarie bedraagt 125 euro. 
De prijs voor 2 seminaries 200 euro. 
De prijs voor 3 seminaries 255 euro. 

De korting zal intern worden toegepast. 

 

di 23/02/2021 | 10:00 - 12:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 25/02 - zo 25/04/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.