Verliezen: haal de “rode balpennen” boven maar verlies niet nog meer ! - E-SEMINARIE

Het is een open deur intrappen te stellen dat in corona-tijden een groter aantal (groeps-) vennootschappen te maken krijgen met verliessituaties. Sedert aanslagjaar 2020 hebben we hierbij wel een aantal mogelijkheden. Naargelang “onze” keuze kan het resultaat een navenant verschil uitmaken, meer nog, voor grote ondernemingen is het zelfs mogelijk om in de ene situatie onmiddellijk meer verliesaftrek te realiseren dan in de andere. Bovendien moeten we ook in een verliessituatie rekening houden met fiscale optimalisatietechnieken om zo niet nog meer ‘te verliezen’.

Fiscale verliezen hebben in 2020 niet minder dan drie verschillende systemen waarmee ze kunnen worden geconfronteerd. De eerste is de ‘gewone’ fiscale behandeling die we hier omschrijven als de carry-forward. Met andere woorden kan het verlies simpelweg overgedragen worden naar de volgende belastbare tijdperken. Hierbij zullen we niet alleen rekening moeten houden met de hoogte van het verlies – die sedert de hervorming van de vennootschapsbelasting volgens de korf-berekening maar beperkt aftrekbaar is – maar zijn er ook op een aantal componenten van ons fiscaal resultaat aftrekbeperkingen van toepassing. 

Een tweede systeem is een éénmalige mogelijkheid die er was/is in 2020 onder de noemer ‘carry-back’. Hierbij was het noodzakelijk uiterlijk 30 november 2020 hiervoor te opteren . Weliswaar is dit niet de deadline voor de op te volgen boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, die bij voortduur moeten worden opgevolgd!

Tenslotte hebben we een derde mogelijkheid: de groepsbijdrage (art. 205/5 § 1 WIB92). Hierbij hebben we binnen een groep de mogelijkheid om verliezen van de ene vennootschap fiscaal in mindering te brengen bij een andere vennootschap van de groep. De vennootschap kiest zelf voor welk bedrag ze dit wil doen en kan dit voor hetzelfde aanslagjaar met meerdere vennootschappen realiseren.

Elk van de diverse systemen heeft zijn eigen optimalisatie maar tevens een hele rits voorwaarden waaraan moet voldaan zijn.  Het is dan ook zaak om deze correct te vervullen en op te volgen. In sommige gevallen gaat dit zo ver dat er géén dividenden, kapitaalverminderingen en zelfs géén tantièmes mogen worden uitgekeerd, ook post factum. 

In een verdere toekomst, waarbij we denken aan de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024, is er overigens een mogelijkheid om met behulp van de verliezen van 2020 tot maximaal 20 miljoen euro, een vrijgestelde wederopbouwreserve aan te leggen (art. 194quater/1 WIB92).

Vergeten we hierbij overigens niet dat systemen zelfs kunnen worden gecombineerd, maar ook hier dus mits te voldoen aan alle voorwaarden.

Finaal is het zo dat bij verliessituaties de belastingplichtigen best ook rekening houden met andere fiscale aftrekposten die kunnen verloren gaan, waarbij we vb. denken aan IA, notionele interestaftrek maar tevens aan posten zoals giften, tax-shelter,  e.d. 

Tijdens dit seminarie komen de verschillende systemen uitgebreid aan bod, samen met wat optimalisaties en aandachtspunten en dit alles vanuit een praktijkgerichte en bruikbare invalshoek.
 

Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven
Prijs:
€ 195,00

Het seminarie duurt 3,5 uur

 

di 9/03/2021 | 09:00 - 12:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 11/03 - di 11/05/2021 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip.