De praktische gevolgen van het MLI voor Belgische verdragen ter vermijding van dubbele belasting

Het multilateraal instrument (MLI) is een multilateraal verdrag, ontwikkeld in het kader van het BEPS 1 actieplan van de OESO. Als een soort van kaderovereenkomst maakt het MLI het mogelijk snel veel bilaterale dubbelbelastingverdragen te wijzigen, zonder over elk verdrag opnieuw apart te moeten onderhandelen. Aldus kunnen door het BEPS 1.0 actieplan voorgestelde wijzigingen eenvoudiger worden geïntegreerd in bestaande verdragen.

Een bilateraal verdrag wordt door het MLI gewijzigd als beide verdragspartijen elk afzonderlijk dit verdrag als een gedekt belastingverdrag hebben aangemeld bij de OESO. De precieze wijzigingen kunnen evenwel alsnog verschillen. Zo bevat dit verdrag immers vaak meerdere opties of mogelijkheden om bepaalde aspecten integraal uit te sluiten.

In dit seminarie wordt het MLI besproken vanuit een Belgische invalshoek. Na een algemene kadering wordt in het bijzonder nagegaan welke wijzigingen door het MLI worden aangebracht aan de belangrijkste dubbelbelastingverdragen van België.

Wat is het effect van het MLI op de interpretatie en toepassing van deze verdragen in praktische toepassingsvoorbeelden?

Voor gedekte dubbelbelastingverdragen wordt o.a. nagegaan:

 • vanaf wanneer de gevolgen van het MLI van toepassing zijn (voor bronbelastingen/andere dan bronbelastingen), alsook of een toegezegde vervroegde inwerkingtreding kan worden afgedwongen
 • hoe welke bepalingen van het MLI het betreffende dubbelbelastingverdrag wel/niet aanvullen;
  • Wat zijn de minimumstandaarden? 
  • Wat is de principal purpose test en welke doeleinden worden ermee nagestreefd?
  • In welke mate wordt arbitrage als geschillenbeslechting ingevoerd en hoe verhoudt dit zich tot de Europese richtlijn inzake geschillenbeslechting of andere arbitrage-instrumenten? 
  • Wanneer is sprake van het bestaan van een vaste inrichting en wat wordt bedoeld met een antifragmentatieregel
  • Wanneer heeft men recht op verlaagde bronheffing bij dividenduitkeringen?
Prof. Dr. UGent, UA en Ulg, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 14/11/2022 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 14/11/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 16/11/2022 - ma 30/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib