On demand

 • FI

  Fiscale infoclub - Volledige reeks

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 20/09/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 4

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 24/01/2024
 • update

  Update en jaaroverzicht boekhoud- en jaarrekeningrecht & CBN-adviezen

  Dit seminarie stelt de deelnemer in staat zijn of haar kennis inzake het…

  Vanaf woensdag, 24/01/2024
 • Update

  Update en jaaroverzicht vennootschapsrecht

  Dit overzichtsseminarie is een absolute must voor iedereen die beroepsmatig…

  Vanaf donderdag, 25/01/2024
 • update

  Update en jaaroverzicht btw

  Naar goede jaarlijkse gewoonte wordt in dit seminarie een overzicht gegeven…

  Vanaf maandag, 29/01/2024
 • Reporting

  Duurzaamheids- en ESG-rapporteringen voor accountants

  Tegenwoordig is ESG (environment, social and governance) niet uit de…

  Vanaf donderdag, 1/02/2024
 • justitia

  Update en jaaroverzicht fiscale rechtspraak

  U krijgt een grondig en kritisch overzicht van de belangrijkste…

  Vanaf maandag, 5/02/2024
 • Update

  Update en jaaroverzicht lokale belastingen

  U krijgt een overzicht  van de belangrijkste wijzigingen van de…

  Vanaf maandag, 5/02/2024
 • WOS

  Werken in onroerende staat onder de btw-loep genomen

  Dat er specifieke btw-regels gelden voor werk in onroerende staat weten we…

  Vanaf zondag, 11/02/2024
 • FI

  Fiscale infoclub 5

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 21/02/2024
 • Vastgoedbeleggingsvennootschappen

  Vastgoedfondsen en vastgoedbeleggings vennootschappen

  In dit seminarie zal de spreker de complexe materie van de beleggingsfondsen…

  Vanaf maandag, 4/03/2024
 • Vrijwilligers

  Kostenvergoedingen en voorschotvergoedingen

  Er wordt nagegaan in hoeverre kostenvergoedingen en voorschotvergoedingen in…

  Vanaf maandag, 4/03/2024
 • RPB

  De patrimoniumtaks: nieuwigheden anno 2024

  Vanuit een theoretische en praktische invalshoek krijgt u een overzicht van…

  Vanaf woensdag, 6/03/2024
 • Nieuw

  Nieuwigheden inzake btw

  Dat de BTW-materie de laatste maanden aan een sneltempo verandert, is een…

  Vanaf donderdag, 7/03/2024
 • Familiale vennootschappen

  Gunstregeling familiale vennootschappen

  Sinds 1 januari 2012 bestaat er in de Vlaamse schenk- en erfbelasting een…

  Vanaf maandag, 11/03/2024
 • KMO

  Klemtonen voor KMO's in de Belgische inter- nationale fiscaliteit

  De internationale fiscaliteit evolueert razendsnel.  Bestaande en/of…

  Vanaf maandag, 11/03/2024
 • Loonoptimalisaties

  Fiscaal aantrekkelijke loonoptimalisaties anno 2024

  Een correct loonbeleid is essentieel voor een gezonde onderneming. Voor een…

  Vanaf maandag, 11/03/2024
 • FI

  Fiscale infoclub 6

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 20/03/2024
 • Vastgoed

  Vastgoedfiscaliteit: recente ontwikkelingen btw en registratierecht

  Het minste wat over de vastgoedfiscaliteit kan gezegd worden, is dat het een…

  Vanaf woensdag, 20/03/2024
 • Kaaimantaks

  Kaaimantaks 2.1 anno 2024

  U krijgt een uitgebreide en kritische analyse van de nieuwe regeling en…

  Vanaf donderdag, 28/03/2024
 • Aangifte PB

  Aangifte personenbelasting Aj. 2024 - ON DEMAND

  In ons aangifteseminarie bieden we tijdens een halve dag…

  Vanaf dinsdag, 30/04/2024
 • Aangifte Ven.B.

  Aangifte vennootschapsbelasting Aj. 2024 - ON DEMAND

  In dit seminarie staat de aangifte in de vennootschapsbelasting centraal. De…

  Vanaf donderdag, 2/05/2024
 • Echtscheiding

  De fiscale perikelen bij een echtscheidings- procedure

  Het emotionele leed dat bij een echtscheiding komt kijken, wordt doorgaans…

  Vanaf donderdag, 9/05/2024
 • Practicum

  Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2024 - PRACTICUM

  Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de…

  Vanaf woensdag, 15/05/2024
 • FI

  Fiscale infoclub 7

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 15/05/2024
 • Auteursrecht

  Auteursrechten: 1,5 jaar na de invoering van de nieuwe fiscale regeling

  De fiscus controleert massaal op de correcte toepassing van het oude…

  Vanaf donderdag, 16/05/2024
 • Aansprakelijkheid

  Bestuurders anno 2024 – rechten en plichten

  Er wordt gefocust op de rechten, plichten, verantwoordelijkheden en…

  Vanaf donderdag, 23/05/2024
 • VR

  Werken met zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal & erfpacht)

  Meer en meer worden “constructies” met zakelijke rechten door de…

  Vanaf donderdag, 30/05/2024
 • Innovatie

  Fiscale incentives voor investeringen in innovatie

  De Belgische wetgever heeft tal van fiscale incentives uitgewerkt ter…

  Vanaf donderdag, 30/05/2024
 • Testament

  De verwerping van de nalatenschap onder de loep genomen

  Bij een erfenisverdeling worden de activa en passiva van…

  Vanaf maandag, 3/06/2024
 • Grensoverschrijdende herstructuering

  Fiscale focus op grensoverschrijdende herstructureringen

  In dit seminarie wordt, na een schets van het vennootschapsrechtelijk kader…

  Vanaf donderdag, 6/06/2024
 • Insolventie

  Insolventie (Ondernemingen in moeilijkheden)

  De wet van 7 juni 2023 tot omzetting van de Europese…

  Vanaf maandag, 10/06/2024
 • Antiwitwas

  De strijd tegen witwassen: de rol van de beroepsbeoefenaar

  Recent werd de zesde antiwitwasrichtlijn (2018/1673) omgezet in de Belgische…

  Vanaf donderdag, 13/06/2024
 • huwelijksvermogensrecht

  Actualia huwelijks- vermogensrecht anno 2024

  Vooreerst wordt er ingegaan op de actualia van het…

  Vanaf maandag, 17/06/2024
 • KMO

  Nieuwe KMO-definitie: verhoogde grenzen met uitgestelde werking

  In het seminarie wordt ook…

  Vanaf woensdag, 19/06/2024
 • FI

  Fiscale Infoclub 8

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht…

  Vanaf woensdag, 19/06/2024
 • BV

  BV-vrijstellingen anno 2024

  U krijgt een overzicht en update omtrent voornamelijk de ontwikkelingen in…

  Vanaf donderdag, 20/06/2024
 • Fiets

  Mijn onderneming stelt een fiets ter beschikking

  Fietsvergoedingen worden vaak gunstig behandeld…

  Vanaf donderdag, 27/06/2024
 • Formulier

  Aangifteplicht ‘huur’ –Invullen formulier 270 MLH – Vragen uit de praktijk

  Ingevolge de Wet van 28 december 2023 zijn de huurders van een onroerend…

  Vanaf maandag, 2/09/2024
 • KMO

  De voordelen om klein te zijn... klein maar dapper, vnl. inzake fiscale voordelen

  Er wordt onderzocht van welke gunstmaatregelen een kleine onderneming in de…

  Vanaf maandag, 23/09/2024
 • BHH

  Basisboekhouden voor juristen en minder boekhoudkundig geschoolden

  Deze praktijkgerichte lessenreeks legt een onmisbare basis tot het…

  Vanaf woensdag, 25/09/2024
 • BNI

  Practicum belasting niet-inwoners – natuurlijke personen: toelichting van het aangifteformulier Aj. 2024

  Om de beroepsbeoefenaar een helpende hand te bieden qua interpretatie van de…

  Vanaf donderdag, 26/09/2024
 • Afbraak

  Afbraak en heropbouw – Komt de saga ten einde?

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van de vernieuwde permanente…

  Vanaf donderdag, 26/09/2024
 • Gespreide meerwaarden

  Gespreide meerwaarden – Materie nog steeds in de running

  Eigen aan dit seminarie is de praktijkgerichte aanpak. Zo wordt de theorie…

  Vanaf maandag, 30/09/2024