On demand

 • Ven.R.

  Update en jaaroverzicht vennootschapsrecht

  De deelnemers krijgen een becommentarieerd overzicht van de …

  Vanaf maandag, 23/01/2023
 • FIche

  Ficheverplichting: wanneer en hoe moet er een fiche worden opgesteld?

  Het seminarie wil een geactualiseerde stand van zaken opmaken van de…

  Vanaf woensdag, 25/01/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 4

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 25/01/2023
 • update

  Update en jaaroverzicht btw

  Er wordt een overzicht gegeven van de actuele ontwikkelingen op het vlak van…

  Vanaf maandag, 30/01/2023
 • update

  Update jaaroverzicht lokale belastingen

  In deze update wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen…

  Vanaf donderdag, 2/02/2023
 • BHH

  Update en jaaroverzicht boekhoud- en jaarrekeningrecht

  Dit seminarie stelt de deelnemer in staat zijn of haar kennis inzake het…

  Vanaf donderdag, 2/02/2023
 • FOG

  Basisprincipes Fiscaliteit en Onroerend goed

  De lessenreeks richt zich tot al wie geregeld te maken heeft met…

  Vanaf woensdag, 8/02/2023
 • auteursrechten

  Vergoeding voor auteursrechten: wat verandert er vanaf 1 januari 2023?

  Op een praktische wijze krijgt u een overzicht van de nieuwe regeling inzake…

  Vanaf donderdag, 9/02/2023
 • Bezoldigingstheorie

  De bezoldigingstheorie: ontwikkelingen anno 2023

  Sinds 2013 blaast het hof van Cassatie warm en koud en de rechtspraak van de…

  Vanaf donderdag, 9/02/2023
 • Successieplanning

  Basisprincipes Successieplanning

  De klemtoon tijdens de lessenreeks ligt op de basisbeginselen die de…

  Vanaf donderdag, 9/02/2023
 • Procedure

  Basisprincipes Fiscale procedure, directe én indirecte belastingen

  De klemtoon ligt op de basisbeginselen maar informeert toch ruim …

  Vanaf maandag, 13/02/2023
 • FOB

  Basisprincipes Fiscaal ondernemingsbeleid

  De lessenreeks richt zicht tot eenieder die op zoek is naar een…

  Vanaf maandag, 13/02/2023
 • voucher

  Kortingsbon, voucher, zegel of waardebon

  In dit seminarie krijgt u een overzicht van de voucherrichtlijn. …

  Vanaf maandag, 13/02/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 5

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 15/02/2023
 • Europees

  Basisprincipes Europees en Internationaal Fiscaal Recht

  Tijdens deze lessenreeks krijgt u een grondige inleiding in de belangrijkste…

  Vanaf woensdag, 15/02/2023
 • Verbintenisrecht

  Hervorming van het verbintenissenrecht en uw contracten

  U krijgt een overzicht van de belangrijke wijzigingen van het…

  Vanaf woensdag, 15/02/2023
 • nieuwe wetgeving

  Alweer een ganse lijst aan (fiscale) eindejaarswetgeving

  Ondanks het uitblijven van een finale grondige fiscale hervorming op basis…

  Vanaf maandag, 20/02/2023
 • Aangifte

  De aangifte patrimoniumtaks toegelicht, een ongekende belasting

  De aangifte moet elk jaar opnieuw ingediend worden vóór 31 maart. De meeste…

  Vanaf maandag, 6/03/2023
 • non-profit

  'Reeks' Vzw en belastingen - DRIELUIK

  Het feit of een vzw onderworpen is aan rechtspersonenbelasting of…

  Vanaf maandag, 6/03/2023
 • OG

  Tweede verblijven: fiscale toelichting en de impact van de DBV

  Aan de hand van praktische voorbeelden krijgt u de fiscale gevolgen van de…

  Vanaf maandag, 6/03/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 6

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 15/03/2023
 • tax

  'Ven.B.' vs 'RPB' in de non-profitsector

  De Belgische regelgeving, de administratieve commentaar, rulings en de…

  Vanaf woensdag, 15/03/2023
 • btw-tarief

  Wanneer kan het 6%-btw tarief gebruikt worden?

  U krijgt een duidelijk…

  Vanaf donderdag, 16/03/2023
 • Pensioen

  Pensioenen: de fiscale 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

  Vanaf maandag, 20/03/2023
 • OG

  Onttrekking OG aan de vennootschap anno 2023

  U krijgt een overzicht van de fiscale (directe belastingen) en…

  Vanaf maandag, 20/03/2023
 • Aangifte

  Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2023 - (volledige dag) - ON DEMAND

  Het seminarie aangifte Ven.B. Aj 2023 bespreekt niet alleen alle vakken…

  Vanaf vrijdag, 31/03/2023
 • Aangifte

  Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2023 (halve dag) - ON DEMAND

  Het seminarie aangifte Ven.B. Aj 2023 bespreekt niet alleen alle vakken…

  Vanaf vrijdag, 31/03/2023
 • PB

  Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2023

  Het seminarie aangifte PB Aj 2023 bespreekt niet alleen alle vakken van het…

  Vanaf vrijdag, 28/04/2023
 • Aandelenoptieplan

  Aandelenoptieplannen binnen familiale ondernemingen

  Er wordt dieper ingegaan op de wetgeving omtrent "Aandelenoptieplannen".…

  Vanaf maandag, 8/05/2023
 • ontheffing

  Materiële vergissing en ambtshalve ontheffing: het ultieme redmiddel?

  Vanaf maandag, 8/05/2023
 • Belastingkrediet

  Federale belastingkredieten in P.B. en Ven.B.

  Er wordt een volledig beeld geschetst van alle belastingkredieten…

  Vanaf dinsdag, 9/05/2023
 • Practicum

  Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2023 - PRACTICUM

  Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de…

  Vanaf woensdag, 10/05/2023
 • Aangifte

  Het aangifteformulier vennootschapsbelasting Aj. 2023: praktische toelichting

  De nieuwe aangifte vennootschapsbelasting is een feit. Om de…

  Vanaf donderdag, 11/05/2023
 • Innovatie

  Incentives voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie: fiscale aspecten

  De  toepassingsmodaliteiten en standpunten van de rulingdienst,…

  Vanaf donderdag, 11/05/2023
 • trust

  Maatschap, stichting en trust

  Ouders en grootouders zijn tijdens hun leven meestal wel bereid om een deel…

  Vanaf maandag, 15/05/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 7

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 17/05/2023
 • sport

  Het fiscaal statuut voor sportbeoefenaars: update anno 2023

  Het seminarie neemt verscheidene fiscale aspecten onder de loep. Er wordt…

  Vanaf donderdag, 18/05/2023
 • practicum

  Practicum 'RPB': het aangifteformulier Aj. 2023

  Doelstelling van het practicum is de taxatieregels in de…

  Vanaf donderdag, 25/05/2023
 • Update

  Jaaroverzicht erf- en registratiebelasting

  Het opzet van dit seminarie bestaat erin de deelnemers een overzicht te…

  Vanaf maandag, 29/05/2023
 • Fiscaal strafrecht

  Fiscaal strafrecht voor cijferberoepers

  In de bedrijfseconomische wereld is het niet abnormaal dat er meer en meer…

  Vanaf maandag, 29/05/2023
 • update

  Vrijstellingen in de bedrijfsvoorheffing anno 2023

  Dit seminarie biedt een overzicht en update anno 2023 over de vrijstelling…

  Vanaf maandag, 5/06/2023
 • Europa

  Werken over de landsgrenzen heen

  Dit seminarie heeft als doel een inleiding te geven in bovenstaande…

  Vanaf maandag, 5/06/2023
 • BBI

  De vernieuwde aanpak van een BBI onderzoek

  De wetgever heeft eind 2022 oog gehad voor deze problematiek en heeft de…

  Vanaf woensdag, 7/06/2023
 • Zorgvolmacht

  De “intelligente” zorgvolmacht

  Dit seminarie staat helemaal in het teken van de immens populaire “…

  Vanaf donderdag, 8/06/2023
 • Teveel betaalde

  Teveel betaalde btw door EU en niet-EU ondernemingen

  Tal van Belgische ondernemingen die actief zijn in het buitenland, moeten…

  Vanaf maandag, 12/06/2023
 • Levensverzekering

  De fiscale behandeling van levensverzekeringen

  In dit seminarie komen eerst en vooral de burgerrechtelijke aspecten van de…

  Vanaf maandag, 12/06/2023
 • Onverdeeld OG

  Onverdeeld onroerend goed gebruikt voor de beroepswerkzaamheid

  Aan de hand van cases krijgt u een overzicht van de geldende regels op…

  Vanaf donderdag, 15/06/2023
 • VI

  Fiscale behandeling van bijkantoren/VI: btw en WIB92

  U krijgt op praktische wijze een overzicht van de laatste stand van…

  Vanaf donderdag, 15/06/2023
 • Insolventie

  Ondernemingen in moeilijkheden

  Ondernemingen in moeilijkheden, hun aandeelhouders en/of zaakvoerders (en…

  Vanaf maandag, 19/06/2023
 • Samenlevingsvormen

  Samenlevingsvormen: impact op erfrecht en Vlaamse erfbelasting

  De knelpunten die zich bij elke samenlevingsvorm kunnen voordoen worden…

  Vanaf woensdag, 21/06/2023
 • FI

  Fiscale infoclub 8

  Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven…

  Vanaf woensdag, 21/06/2023
 • douane

  Basisbeginselen van de douanewetgeving

  Aan de hand van verschillende cases krijgt u zicht op de ingewikkelde…

  Vanaf donderdag, 22/06/2023
 • Bescherming OG

  U beschermt uw vastgoed toch ook?

  Doelstelling van het seminarie is dat de deelnemers nieuwe horizonten en…

  Vanaf donderdag, 22/06/2023
 • invordering

  De invordering van fiscale schulden lastens echtgenoten

  In dit seminarie behandelt de invordering van fiscale schulden lastens…

  Vanaf maandag, 26/06/2023