Grondige Snelcursus NIEUW Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen (wet 23 maart 2019, BS 4 april 2019) is op 1 mei 2019 in werking getreden. Reeds bestaande vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 aan de nieuwe wetgeving onderworpen worden, tenzij zij er reeds eerder voor gekozen hebben (opt-in). De statuten van de reeds bestaande vennootschappen moeten uiterlijk op 1 januari 2024 in overeenstemming zijn met het nieuwe WVV.

Deze nieuwe wetgeving verandert het bestaande vennootschapsrecht fundamenteel:

 • Beperking van het aantal vennootschapsvormen
 • de intrede van de kapitaalloze BV
 • loskoppeling van stemrecht en winstaandeel
 • (relatieve) beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid
 • procedures en quota voor het bijeenroepen van algemene vergaderingen
 • de geschillenregeling (uitsluiting en uittreding)
 • . . .

Een aantal bepalingen zullen dwingend van aard zijn, zoals de liquiditeits- en solvabiliteitstest bij een uitkering van dividenden of de geschillenregeling. Voor andere bepalingen zullen de statuten een afwijkende regeling kunnen bevatten.

Tijdens deze cyclus van 10 lessen behandelen docenten met ruime praktijkervaring het nieuwe vennootschapsrecht volledig. Daarbij zal de indeling van het wetboek als leidraad dienen. Steeds wordt, daar waar nodig, de link naar de overgangsmaatregelen gelegd. De volgende grote blokken zullen gedurende één of meerdere lessen worden toegelicht:

 • algemene bepalingen
 • de BV en de coöperatieve vennootschap
 • het financieel plan, liquititeits en solvabiliteitstest
 • vzw, stichting
 • de NV
 • de maatschap, VOF, commanditaire vennootschap
 • de bestuurdersaansprakelijkheid
 • conflicten en geschillenregeling
 • herstructurering, omzetting van vennootschappen, ontbinding

 

Online-cursus:

Omwille van de door de diverse overheden opgelegde maatregelen en het verzekeren van de gezondheid en veiligheid van de deelnemers, sprekers en ondersteunende medewerkers, zullen de lessen tijdens het voorjaar 2021 opgenomen worden. De docenten zullen vanuit speciaal uitgeruste leslokalen met professionele geluid- en beeldapparatuur de colleges doceren. Elke week zullen de opnames en de bijhorende documentatie en schriftelijk studiemateriaal beschikbaar gesteld worden op het elektronische leerplatform "Toledo". Daardoor kan de deelnemer met een vast ritme de leerstof op zijn of haar eigen tempo verwerken. De deelnemers kunnen ook per e-mail hun vragen aan de docenten overmaken. Op het einde van de reeks zullen de docenten van de practica de vragen van de deelnemers in een real-time sessie beantwoorden waardoor er een mogelijk tot vraagstelling blijft bestaan. De opnames zullen beschikbaar blijven tot na het examenmoment in de maand juni 2021. 

FHS-Getuigschrift

Geheel vrijblijvend kunnen de deelnemers na het volgen van de snelcursus deelnemen aan een schriftelijk examen. Aan de geslaagden zal een officieel “FHS-getuigschrift” worden overhandigd met vermelding van de inhoud van de gevolgde opleiding.

Financiële tussenkomsten

De grondige snelcursussen van FHS zijn erkend in het kader van:

Prijs:
€ 900
di 6/10/2020 | 13:30 - ma 7/12/2020 | 17:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT