Grondige Snelcursus Vennootschapsbelasting

Deze snelcursus richt zich tot iedereen die op een systematische manier de volledige vennootschapsbelasting wil instuderen of opfrissen. De maatregelen uit het zomerakkoord van 2017 en de daarop volgende reparatiewetgevingen hebben immers jarenlange gevestigde denkpatronen op de helling gezet.

Deze lessenreeks geeft een grondig overzicht van de wettelijke regels over de vennootschapsbelasting. Eerst wordt aangeduid welke rechtspersonen aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn. Daarna volgt een uiteenzetting over de vennootschapsbelasting die aansluit bij de opbouw van de fiscale aangifte. Komen achtereenvolgens aan bod: de belastbare en de vrijgestelde gereserveerde winsten, de fiscaal aanvaardbare en niet-aanvaardbare kosten, de uit- gekeerde winsten en de roerende voorheffing daarop, de verschillende vrijstellingen ten voordele van vennootschappen (zoals de definitief belaste inkomsten) en de aftrek van vorige verliezen. Tenslotte volgt een overzicht van de verlaagde, de gewone en de bijzondere tarieven van de vennootschapsbelasting, de voorwaarden die daarbij gelden en het aanleggen van een liquidatietreserve.

Tussen de hoorcolleges met de bespreking van de wetgeving, administratieve standpunten en arresten en vonnissen van de hoven en de rechtbanken door, zijn er 6 sessies met oefeningen en practica voorzien. 

Oefeningen m.b.t. de gereserveerde winst en verworpen uitgaven worden in een eerste dagdeel gemaakt. Daarna volgen practica rond het uitkeren van winst (VVPR, dividenden, liquidatiereserve). Vervolgens komt de berekening van het fiscaal resultaat naar de belastbare grondslag aan bod. Deze oefeningenreeks sluit af met een globale oefening waarin het invullen van de aangifte in de vennootschapsbelasting inclusief de methodiek van de cross-referencing aan bod komt. 

Alle deelnemers ontvangen een uitgebreide documentatie bestaande uit een wetboek, meer dan 1400 slides en het standaardwerk "Fiscaal Compendium Vennootschapsbelasting (1205 blz.) van Yves Verdingh met een winkelwaarde van 410 EUR

Online-cursus:

Omwille van de door de diverse overheden opgelegde maatregelen en het verzekeren van de gezondheid en veiligheid van de deelnemers, sprekers en ondersteunende medewerkers, zullen de lessen tijdens het voorjaar 2021 opgenomen worden. De docenten zullen vanuit speciaal uitgeruste leslokalen met professionele geluid- en beeldapparatuur de colleges doceren. Elke week zullen de opnames en de bijhorende documentatie en schriftelijk studiemateriaal beschikbaar gesteld worden op het elektronische leerplatform "Toledo". Daardoor kan de deelnemer met een vast ritme de leerstof op zijn of haar eigen tempo verwerken. De deelnemers kunnen ook per e-mail hun vragen aan de docenten overmaken. Op het einde van de reeks zullen de docenten van de practica de vragen van de deelnemers in een real-time sessie beantwoorden waardoor er een mogelijk tot vraagstelling blijft bestaan. De opnames zullen beschikbaar blijven tot na het examenmoment in de maand juni 2021. 

 

 

FHS-Getuigschrift

Volledig vrijblijvend kunnen de deelnemers na het volgen van de snelcursus deelnemen aan een schriftelijk examen. Aan de geslaagden zal een officieel “FHS- getuigschrift” worden uitgereikt, met vermelding van de inhoud van de gevolgde opleiding.

Financiële tussenkomsten

De grondige snelcursussen van FHS zijn erkend in het kader van

-          Vlaams opleidingsverlof (VOV) (Vlaamse Gemeenschap)
-          Betaald Educatief Verlof (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
-          KMO–portefeuille
-          Liberform opleidingspremie (PC 336)

 

Prijs:
€ 1.150
do 24/09/2020 | 13:30 - do 10/12/2020 | 17:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT