Het nieuwe dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk - E-SEMINARIE

Op 9 november 2021 hebben België en Frankrijk een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend. Het nieuwe verdrag bevat een groot aantal wijzigingen in vergelijking met het huidige verdrag. Zo worden nu ook vermogensbelastingen geviseerd door het nieuwe verdrag. In het seminarie wordt onder meer dieper ingegaan op de veranderingen die het nieuwe verdrag brengt voor Belgische particulieren. Niet alleen voor Belgische eigenaars van al dan niet verhuurde onroerende goederen in Frankrijk, maar ook voor de Belgische belegger die Franse dividenden ontvangt of meerwaarden op aandelen realiseert. Zo wordt de verrekening van het FBB, al geruime tijd een doorn in het oog van de Belgische fiscus, afgeschaft, waardoor de Belgische belegger in Franse aandelen geconfronteerd wordt met een hogere totale belastingdruk. Anderzijds wordt de maximaal toegelaten bronheffing op dividenden verlaagd van de huidige 15 % naar 12,8 %. 

Andere onderwerpen die in het seminarie aan bod komen en bekeken worden in een Belgisch-Franse context zijn:

 • de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen onder het nieuwe verdrag
 • de kaaimantaks;
 • de vaste inrichtingen;
 • de 183 dagen-regel inzake werknemersbezoldigingen;
 • de meerwaarden op Franse aandelen en "sociétés à prépondérance immobilière française";
 • de belasting van interesten en royalty’s
 • de inkomsten van sportbeoefenaars en artiesten;
 • het voorkomingsartikel – hoe en wanneer dubbele belasting wordt vermeden in België
 • de principle purpose test
 • datum van inwerkingtreding van het verdrag
Partner Tiberghien Advocaten
Senior Associate Tiberghien, Prof. FHS, Gastprofessor Universiteit Antwerpen
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3,5 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 23/06/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 27/06/2022 | 00:00 - zo 2/02/2031 | 00:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib