Thomas Wuyts

Thomas Wuyts
Thomas Wuyts

Het dagonderwijs aan de Fiscale hogeschool zorgt voor een brede basis aan kennis en is de beste voorbereiding op de praktijk. Het uitgangspunt in deze opleiding zijn dan ook de praktijkvakken. Als net afgestudeerde is dit de ideale aanvulling bij eerdere theoretische studies. Alle lessen worden gedoceerd door toppers in hun vak, dewelke door hun brede ervaring en kennis ideaal geplaatst zijn om de studenten voor te bereiden op de praktijk. Het wetboek wordt al basis gebruikt waarbij de docenten een kapstok meegeven waar je in je verdere werkcarrière steeds op kan terugvallen.

Mijn ervaring leert mij dat het extra jaar aan de FHS mijn beste investering in mijn toekomst was. In mijn job val ik nog dagelijks terug op de basiselementen die mij werden aangeleerd op de FHS.


Financieel adviseur bij VGD
Afgestudeerd in 2014