Waardering van vruchtgebruik

Verrichtingen met vruchtgebruik worden door de administratie vaak met argusogen bekeken, zowel bij de vennootschap (kostenaftrek) als de bij blote eigenaar (voordeel van alle aard).

Als bij een gesplitste aankoop van een onroerend goed (in blote eigendom door de bedrijfsleider en in vruchtgebruik door zijn vennootschap) de vennootschap een overdreven prijs betaalt voor het vruchtgebruik, wordt de bedrijfsleider ten belope van die overwaardering belast op een voordeel van alle aard. Een correcte waardering van het vruchtgebruik op het moment van de aankoop is dus van uitermate groot belang. 

Voor dit seminarie werd een selectie gemaakt van een aantal items en krijgt u vooreerst een praktijkgerichte uiteenzetting van de huidige stand van zaken inzake een correcte waardering, zowel wat betreft de keuze van de methodes, de keuze van de parameters, het standpunt van de Rulingcommissie en de visie van de rechtbanken.

Vervolgens worden nog een aantal speciale onderwerpen aangehaald zoals de omzetting en de verlenging van vruchtgebruik, het belang van de levensverwachting van de vruchtgebruiker enz.

De insteek van het seminarie bestaat (helaas) niet uit een kant-en-klare tool box, maar zet wel aan tot kritische reflectie omtrent de actualiteit. U komt beter gewapend voor de dag in uw strijd met de fiscus en ontdekt creatieve toepassingen met vruchtgebruik (waarbij wordt toegespitst op de waardering van deze toepassingen).
 

Advocaat-vennoot Spartax
Prijs:
€210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 18/12/2023 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 18/12/2023 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 20/12/2023 - vr 20/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

BIB