Aanpassing in meer/min van de begintoestand van de belastbare reserves: aandachtspunten

De belastbare basis van een vennootschap wordt bepaald uitgaande van haar boekresulaat. Soms kan het echter voorkomen dat een geboekte opbrengst fiscaal niet of slechts gedeeltelijk mag worden belast of, omgekeerd, dat een niet-geboekte opbrengst toch moet opgenomen worden in de belastbare basis. 

Hoe moet deze correctie dan worden toegepast? 

Wanneer een geboekte opbrengst niet of slechts gedeeltelijk belastbaar is, moet er op fiscaal vlak een aanpassing in meer van de begintoestand van de belastbare reserves plaatsvinden via het aangifteformulier vennootschapsbelasting. Dit houdt in dat het verschil tussen de begin en eindtoestand van de belastbare reserves verminderd zodat de belastbare basis ook verkleind. Artikel 206/1, lid 2  WIB 92 voorziet dat er een aanpassing in meer moet gebeuren voor: 

 • Verwezenlijkte meerwaarden en teruggenomen waardeverminderingen op aandelen; 
 • Definitieve vrijstelling tax shelter erkende audiovisuele werken, podiumkunsten en videospellen; 
 • Opnemingen van gestort kapitaal; 
 • Terugbetalingen en regulariseringen van niet-aftrekbare belastingen; 
 • Vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen; 
 • Winsten voortvloeiende uit de homologatie van een reorganisatieplan of uit de vaststelling van een minnelijk akkoord
 • Aanzuivering van het boekverlies met gestort kapitaal; 
 • Terugbetalingen en regulariseringen van niet-aftrekbare belastingen; 
 • Niet-belastbare verwezenlijkte meerwaarden op personenauto’s; 
 • Belastingvrije inbreng van aandelen; 
 • Verlies aan werkelijk gestort kapitaal bij de gehele verdeling van het vermogen. 

De fiscale wet voorziet daarnaast ook in de mogelijk om een aanpassing in min van de begintoestand van de belastbare reserves toe te passen in de volgende drie gevallen, nl. 

 • Ter gelegenheid van de vernietiging van ingekochte aandelen of van de boeking van minderwaarden of verliezen op die aandelen, voor zover de inkoop voor 1 januari 199 heeft plaatsgevonden; 
 • Bij overlijden, uittreding of uitsluiting van één of meer vennoten van personenvennootschappen, en zulks uitsluitend in zoverre het overlijden, de uittreding of de uitsluiting voor 1 januari 1990 heeft plaatsgevonden; 
 • Opname van de groepsbijdrage. 

Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden waarbij op praktische wijze wordt ingegaan op de toepassingsmodaliteiten van bovenstaande gevallen die elk hun eigen regeling hebben. Hierbij krijgt u van de spreker tips en adviezen van waarop u moet letten in de praktijk.

 • Waar zitten de moeilijkheden en gevaren?
 • Is optimalisatie via de aanpassing in min/meer mogelijk?
 • Is een aanpassing in min/meer verplicht? 
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 28/11/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

ma 28/11/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 30/11/2022 - ma 30/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib