Aanslag geheime commissielonen anno 2022: stand van zaken

De aanslag geheime commissielonen blijft beroeren. Hoewel de wetgeving ter zake de afgelopen jaren herhaaldelijk werd aangepast, blijft de correcte toepassing in bepaalde gevallen onduidelijk en onzeker.

De afzonderlijke aanslag is onder meer van toepassing op bepaalde kosten die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave. Deze ficheverplichting is het laatste jaar aanzienlijk aangepast. Enerzijds werd de toepassing voor commissies en dergelijke aanzienlijk beperkt, anderzijds werd de toepassing voor andere kosten (bv. vergoedingen voor auteursrechten) uitgebreid.

Door de Programmawet van 19 december 2014 werd het tarief van de bijzondere aanslag verlaagd tot (toen) 103 %, en in bepaalde gevallen zelfs tot 51,5% (op heden 100%, respectievelijk 50%). Daarnaast werd ook voorzien dat men kon ontsnappen aan de aanslag, ook wanneer de genieter de verkregen vergoedingen of voordelen niet spontaan in zijn tijdig ingediende aangifte heeft vermeld, indien de vennootschap op ondubbelzinnig wijze kan aantonen, binnen een termijn van 2 jaar en 6 maanden, wie de genieter van het verkregen voordeel is. 

In navolging van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 september 2019, waarin het oordeelde dat de toepassing van de aanslag in bepaalde gevallen te streng was, heeft de wetgever via de Wet van 27 juni 2021 een nieuwe ontsnappingsroute toegevoegd. Zo kan de bijzondere aanslag geen toepassing meer vinden indien de termijn van 2 jaar en 6 maanden reeds is verstreken maar de verkrijger alsnog binnen de wettelijke aanslagtermijnen effectief wordt belast.

Toch heeft het Grondwettelijk Hof op 2 december 2021 ook geoordeeld dat de aanslag wél nog kan worden toegepast wanneer de verkrijger buiten de termijn van 2 jaar en 6 maanden wordt geïdentificeerd, doch niet binnen de wettelijke aanslagtermijnen werd getaxeerd, hoewel daartoe nog een mogelijkheid bestond voor de fiscale administratie. De verschillende ontsnappingsroutes zullen tijdens dit seminarie besproken worden.

Ook de thematiek van de verdoken meerwinsten komt aan bod. De bijzondere aanslag is niet van toepassing op verdoken meerwinsten als ze het gevolg zijn van een verwerping van beroepskosten. De fiscale administratie en de minister van Financiën leggen zich hier echter niet bij neer, hetgeen heeft geleid tot heel wat recente rechtspraak in dit kader. In een voorontwerp van wet lijkt de wetgever de wetgeving te willen aanpassen conform de visie van de administratie.

In dit seminarie krijgt u een overzicht van de huidige stand van zaken van de bijzondere aanslag geheime commissielonen. Hierbij wordt de interpretatie die de administratie aan art. 219 WIB92 geeft met het oog op de toepassing ervan in de praktijk, getoetst aan de woorden van de wet. U krijgt hierbij een overzicht van de wetgeving en de recente aanpassingen, en van de standpunten van de rulingcommissie, de rechtspraak en de rechtsleer
 

Partner Tiberghien Advocaten, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

  • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
  • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
  • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 1/12/2022 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 1/12/2022 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 5/12/2022 - do 5/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib