Betalingen aan belastingparadijzen: forse uitbreiding aangifteplicht

Vennootschappen zijn conform artikel 307, §1/2 WIB92, onder bepaalde voorwaarden, gehouden tot het indienen van een formulier 275F voor de betalingen die zij verrichten naar belastingparadijzen. Deze aangifteplicht kende recent heel wat evoluties. 

Zo werd de meldingsplicht via de Wet van 20 december 2020, met ingang van 1 januari 2021, ook van toepassing verklaard op betalingen naar rechtsgebieden die voorkomen op de Europese lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied. Noteer dat de Europese lijst met de regelmaat van de klok wordt aangepast. Ingevolge de Wet van 20 december 2020 is de EU-lijst ook van belang voor de toepassing van de ‘kaaimantaks, de CFC-regeling en de DBI-aftrek’ en voor DAC6. Eén van de "wezenskenmerken" heeft het immers over de situatie waarin er "aftrekbare grensoverschrijdende betalingen" tussen verbonden ondernemingen gebeuren en waarbij de ontvanger fiscaal inwoner is in een rechtsgebied dat "is opgenomen in een lijst van rechtsgebieden van derde landen die door de lidstaten gezamenlijk of in het kader van de OESO als niet-coöperatief zijn beoordeeld".

Daarnaast wijzigde ook het administratief standpunt m.b.t. de OESO-lijst van belastingparadijzen. Traditioneel stelde men dat dit enkel landen betreft die als niet-coöperatief zijn beoordeeld, maar voortaan omvat dit ook landen die als gedeeltelijk coöperatief (partially compliant) zijn beoordeeld. En eind december 2021 heeft de fiscus, na een periode van meer dan 10-jaar, een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin ze dieper ingaat op de aangifteplicht van betalingen naar bepaalde staten. Naast een actualisering van de standpunten van haar vorige circulaire, bevat de nieuwe circulaire een aantal opmerkelijke nieuwe standpunten die om verduidelijking schreeuwen.

Tot slot staat ook een substantiële verlenging van de onderzoeks- en aanslagtermijnen in de steigers. Zo zou er een 6-jarige aanslagtermijn gelden als er betalingen hebben plaatsgevonden naar personen of vaste inrichtingen die gevestigd zijn in een belastingparadijs of een land dat is opgenomen in de EU-lijst.  Het is dus van uiterste belang om de aangifteplicht na te komen. 

Aan de hand van praktische voorbeelden krijgt u de regeling toegelicht. Hierbij wordt nagegaan welke voorwaarden u dient na te leven en wat de consequenties zijn bij niet-naleving van de aangifteplicht. U krijgt hierbij advies hoe u het formulier 275F op een juiste manier invult. U krijgt hierbij o.a. een antwoord op volgende vragen: 

 • Welke landen zijn belastingparadijzen?
 • Welke betalingen vallen onder de aangifteplicht?
 • Hoe wordt de aangifteplicht op correcte wijze nageleefd?
 • Wat zijn werkelijke en oprechte verrichtingen? 
 • Wat zijn de gevolgen indien de betalingen niet worden aangegeven via formulier 275F? 
 • Vormt de aangifteverplichting geen inbreuk op het vrij verkeer van kapitaal en betalingen? 
 • Hoe kan worden aangetoond dat de begunstigde in het belastingparadijs geen artificiële constructie is?
Advocaat, Tax & Tax dispute resolution bij Monard Law
Prijs:
€ 150

Het seminarie duurt 2 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
di 15/11/2022 | 14:00 - 16:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

di 15/11/2022 | 14:00 - 16:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

do 17/11/2022 - ma 30/12/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib