De beheersvolmacht als alternatief voor de maatschap - E-SEMINARIE

De  voornaamste doelstellingen van een vermogensplanning zijn de overdracht van vermogen naar de volgende generatie met een zekere vorm van controle- en inkomstenbehoud.

Een veelgebruikte planningstechniek hiervoor is de schenking in combinatie met een maatschap en een last tot uitkering van een rente. Door het nieuwe ondernemingsrecht  heeft de maatschap  echter een aantal van haar troeven verloren. De inschrijving in de KBO, de registratie in het UBO-register en de boekhoudplicht brengen administratieve en financiële verplichtingen met zich mee en maken de maatschap minder discreet, waardoor zij voor sommigen minder aantrekkelijk is geworden.

Het is daarom zinvol om stil te staan bij een gelijkwaardig alternatief, dat net zoals de maatschap gericht is op controlebehoud, maar niet onderworpen is aan de vermelde formaliteiten: de beheersvolmacht.   

Advocaat-vennoot DELBOO Advocaten
Prijs:
€ 195

Het seminarie duurt 3 uur

Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

  • het ITAA (categorie A);
  • het I.B.R.;
  • het BIV;
  • de Vlaamse Balies;
  • de Nationale Kamer van Notarissen. 
ma 15/11/2021 | 13:30 - 16:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

wo 17/11/2021 - zo 30/06/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

bib