De fiscale aspecten van co-housing en co-ouderschap toegelicht

Onbetaalbare energieprijzen en stijgende huurprijzen hebben er mede toe geleidt dat er steeds meer mensen op zoek gaan naar alternatieve woonvormen (co-housing, kangoeroewoning, …) om zo de maandelijkse schuldenlast te verlagen. Mede door de economische crisis wordt ‘samenhuizen’ of ‘co-housing’ dan ook steeds populairder.

Co-housing maakt het mogelijk om als jong afgestudeerde, alleenstaande, jong (gehuwd) koppel te kiezen voor een betere kwaliteit van woning. Maar co-housing kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld te kunnen zorgen voor een zieke ouder(s), broer, zus of ander familielid, de zogenoemde ‘mantelzorg’. Het mantelzorgstatuut werd ingevoerd door de Wet van 12 mei 2014, en kreeg verder vorm via de Wet van 17 mei 2019, zodoende dat mantelzorgers vanaf 1 januari 2020 een officiële erkenning kunnen aanvragen. Via de Programmawet van 20 december 2020 werd de bestaande fiscale regeling voor mantelzorg aangepast.

 • Hoe ziet deze verhoging voor aj. 2023 eruit?
 • Wat is de vereiste leeftijd om in aanmerking te komen voor mantelzorg?
 • Wie kan worden beschouwd als een zorgbehoevend persoon?
 • Wat als de zorgbehoevende persoon gehandicapt is?
 • Hoe ziet de overgangsregeling eruit? 

Ook komt de fiscale behandeling van de assistentiewoning bod. Een assistentiewoning is een woning die is aangepast aan de noden van het ouder worden. De inkomsten die voortkomen uit de verhuur van een assistentiewoning zijn in beginsel belastbaar in de personenbelasting, tenzij de assistentiewoning kan worden aangemerkt als een weldadigheidsinstelling. In dat geval wordt het inkomen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting. Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof zaten niet altijd op dezelfde golflengte qua interpretatie van het begrip “weldadigheidsinstelling”. Echter uit een arrest van 19 maart 2020 blijkt dat plooien glad gestreken zijn.

 • Wat is een weldadigheidsinstelling?
 • Hoe moeten de inkomsten uit een assistentiewoning, die niet zijn vrijgesteld, worden belast?
 • Wat is het onderscheid tussen een erkende en een niet-erkende assistentiewoning?
 • Wat gebeurt er als de eigenaar van een assistentiewoning bij de aankoop van de woning een ‘huurgarantie’ heeft bedongen?
 • Stel dat de eigen woning wordt verlaten, wegens behoefte aan mantelzorg, kan het huurinkomen dat wordt verkregen voor de verhuur van de eigen woning dan worden vrijgesteld van belasting?
 • Wat wordt bedoeld met ‘sociaal of economische redenen’ in artikel 12 WIB92? 

Tot slot wordt er, in het kader van de fiscale co-ouderschapsregeling, nagegaan in welke gevallen er sprake is van een gelijkmatige verdeelde huisvesting. Recentelijk publiceerde de fiscus nog een circulaire waarin ze dieper ingaat op dit begrip. Wat in geval van onderhoudsuitkeringen in combinatie met de fiscale co-ouderschapsregeling? Ook komt de recente rechtspraak en de visie van de minister van Financiën aan bod. 

 • Wanneer is er sprake van gelijkmatig verdeelde huisvesting?
 • Moet het voordeel van de vermindering inzake OV ook worden verdeeld? 

Een hedendaags onderwerp waaraan toch een aantal fiscale voorwaarden en voordelen verbonden zijn. Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van het fiscaal plaatje van co-housing anno 2022. 

Hoofdredacteur Belastinggids, Tax adviseur Liantis, Prof. FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 24/11/2022 | 14:00 - 17:30

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 24/11/2022 | 14:00 - 17:30

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 28/11/2022 - do 28/11/2030 | Heel de dag

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib