De fiscale behandeling van levensverzekeringen over de 3 gewesten heen

Een levensverzekering is veel meer dan louter een beleggingsinstrument. Ze kan ook gebruikt worden in het kader van successieplanning en vermogensoverdracht.

In dit seminarie komen eerst en vooral de burgerrechtelijke aspecten van de levensverzekering aan bod. De nadruk ligt vooral op de impact van het hervormde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de materie van de levensverzekeringen. Daarna focussen we op de fiscale aspecten van de levensverzekering. Zowel de directe als de indirecte belastingen komen daarbij aan bod. Inzake directe belastingen (personenbelasting) bespreken we onder meer de wijzigingen aan de voorwaarden waaronder levensverzekeringspremies in aanmerking kunnen komen voor de federale belastingvermindering van het langetermijnsparen, een maatregel genomen in nieuwste programmawet die kadert in de schrapping van de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen wat bepaalde hypothecaire leningen betreft. Inzake indirecte belastingen (successierechten) focussen we op de gewijzigde wetgeving in de 3 gewesten.

Met ingang van 1 januari 2022 heeft het Waals Gewest immers een decretale ingreep doorgevoerd waarbij zij bijna woordelijk de hervorming overneemt die het Vlaams Gewest al vijf jaar eerder had doorgevoerd (aftrekregeling inzake verzekeringsgiften, wait & see regeling inzake levensverzekeringen die (nog) niet tot uitkering komen bij het overlijden van een partij). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt op haar beurt dan weer de hervorming van het Waals Gewest over, en dit met ingang van 11 augustus 2022. Nochtans blijven er opmerkelijke verschillen tussen de gewestelijke regelingen bestaan. Niettemin is een belangrijke stap gezet in de uniformisering van de materie over de gewesten heen.

Komen in dit seminarie al zeker aan bod:

 • de opmaak van de begunstigingsclausule in de levensverzekering;
 • wanneer zijn er successierechten verschuldigd bij de uitkering van een levensverzekering;
 • de schenking van een levensverzekering, de problematiek van de verzekeringsgift;
 • de levensverzekering als middel om successierechten te besparen;
 • generation skipping met een levensverzekering;
 • successierechtenverzekering
 • bescherming van vennoten
 • levensverzekeringen op 2 namen
 • ...
   
Professor UGent, senior expert NN Insurance, Gastdocent FHS
Prijs:
€ 210

Het seminarie duurt 3,5 uur. 

U heeft de keuze tussen: 

 • het seminarie FYSIEK volgen op locatie in BRUSSEL, of
 • het seminarie volgen via LIVESTREAMING (real time), of
 • het seminarie UITGESTELD bekijken (on demand). 


Iedere deelnemer ontvangt na het beantwoorden van de aanwezigheidsvragen en de afsluitende toets, zowel bij een seminarie op locatie, een real time- als een on-demand-seminarie, een attest erkend door de volgende instituten:

 • het ITAA (categorie A);
 • het I.B.R.;
 • het BIV;
 • de Vlaamse Balies;
 • de Nationale Kamer van Notarissen. 
do 8/06/2023 | 09:30 - 13:00

Brussel - Odisee

Odisee Brussel

Stormstraat 2
1000 Brussel
België

Op map tonen

Bereikbaarheid: De campus is heel gemakkelijk te bereiken: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.
Het station Brussel-Centraal ligt op wandelafstand van de campus. Om vanuit Brussel-Centraal tot aan de campus te geraken, volg je vanuit de grote hal van het station de Keizerinnenlaan. De vierde straat links is de Stormstraat.
De campus is vlot bereikbaar vanop de kleine ring rond Brussel.

Parking: de deelnemers aan de seminaries en de causerieën (met uitzondering van de Grondige Snelcursussen) ontvangen een gratis parkingticket dat enkel geldig is voor de volgende parkings:

 

PRINT

PRINT

do 8/06/2023 | 09:30 - 13:00

Real time

Een realtimeseminarie wordt op een vooraf bepaalde dag en op een vaststaand tijdstip gegeven. Je kan rechtstreeks en interactief deelnemen. 

ma 12/06/2023 | 00:00 - zo 5/01/2031 | 00:59

On demand

Een on-demand-seminarie is een opname van een seminarie. De deelnemer kan deze opname bekijken op een door hem/haar zelfgekozen tijdstip. 

Bib